Χριστούγεννα είναι να γεννηθεί ο Κύριος, που η αγάπη μέσα μας

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

    Χριστούγεννα είναι να γεννηθεί ο Κύριος, που η αγάπη μέσα μας 1Χριστούγεννα σημαίνει η γέννηση του Φωτός στη γη, η ενσάρκωση του Θεού Λόγου ο Οποίος μας δημιούργησε και ενδύθηκε τη σάρκα μας για να την απαλλάξει από το κράτος του διαβόλου, τον θάνατο και στη συνέχεια να την ανεβάσει αναστημένη και αναγεννημένη στα δεξιά του Θεού Πατέρα, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να φθάσουμε κι εμείς εκεί αν ακολουθήσουμε τον Κύριο και δημιουργήσουε τις κατάλληλες συνθήκες για να γεννηθεί μέσα μας.

Κι ο Κύριος γεννιέται μέσα μας όταν συγχωρούμε τους εχθρούς μας και προσευχόμαστε για την υγεία και την ευημερία τους, όταν τον βάζουμε μέσα μας κάθε Κυριακή με την Θεία Κοινωνία, γεννιέται μέσα μας όταν κάνουμε καλό και σκεπτόμαστε το καλό όλων των συνανθρώπων μας, γεννιέται μέσα μας όταν τον επικαλούμαστε συνεχώς με την προσευχή “Κύριε Ιησου Χριστέ Ελεησον με”, γεννιέται μέσα μας όταν καθαριζόμαστε με την Εξομολόγηση, την Νηστεία την προσευχή, την απομάκρυση από τα πάθη.

   Ο Λόγος του Θεού το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας μας έπλασε για να είμαστε ελεύθεροι και για αυτό το λόγο μας έδωσε την ελεύθερη βούληση, μας αφήνει το ελεύθερο να είμαστε μαζί Του, που είναι η Ζωή, ή να μην είμαστε μαζί Του και να χάνουμε τη ζωή μας. Η ελευθερία για να υπάρχει προϋποθέτει υπευθυνότητα που σημαίνει να είμαστε ελεύθεροι πρέπει να πληρώσουμε το μεγάλο τίμημα να απαρνηθούμε τα πάθη. Από την άλλη έχουμε το δικαίωμα να μην αποκοπούμε από τα πάθη και να πληρώσουμε το τίμημα της δουλείας σε αυτά, όπως τελικά επέλεξε ο Αδάμ κι επιλέγουν οι περισσότεροι από μας. Σήμερα πολλοί λένε αν υπάρχει Θεός γιατί επιτρέπει να πεθαίνουν, να βασανίζονται μικρά παιδιά, γιατί επιτρέπει τέτοια αδικία στον κόσμο. Αυτά που συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα δικών μας επιλογών είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την ελεύθερη βούληση που μας έχει δοθεί. Αν ο Θεός επενέβαινε και μας στερούσε την επιλογή μας τότε δεν θα είμαστε ελεύθερα όντα, δεν θα είμαστε κατ’ είκονα Του.

   Εμείς λοιπόν με τον Αδάμ, επιλέξαμε να βαδίσουμε χωρίς την μόνη Πηγή της Ζωής που είναι ο Τριαδικός Θεός, αυτό όμως δεν είναι δυνατό, όπως το φυτό δεν ζει χωρίς το φως του ήλιου έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το Θεό.  Φεύγοντας στερηθήκαμε τη δυνατότητα της ζωής, διότι κοντά στο Θεό οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν ανάγκη να τρώνε για να λάβουν ενέργεια, η ψυχή τους έδινε ενέργεια στο σώμα τους την οποία ελάμβανε από τη θεία Χάρη του Θεού. Ο  Θεός που δεν ήθελε να χαθεί το πλάσμα που έπλασε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Του για να τον αγαπά του έδωσε «δερμάτινο χιτώνα», δηλαδή του έδωσε τη δυνατότητα να ζει όπως τα άλογα ζώα, να τρέφεται, να αναπαράγεται, αλλά  του άφησε την λογική που είχε, μακριά από το Θεό ο άνθρωπος έχασε την αθανασία του.

   Agia Triada 02 Ο Τριαδικός Θεός σπλαχνίσθηκε το πλάσμα Του κι ήλθε να του δώσει την δυνατότητα να ξαναενωθεί μαζί Του, να του δώσει πάλι την αθανασία που είναι η ζωή δίπλα Του. Ήλθε λοιπόν ο Θεός Λόγος και ενσαρκώθηκε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να μας βοηθήσει από κτιστοί που είμαστε να γίνουμε άκτιστοι, να ενωθούμε πάλι με το Θεό. Μας έδωσε τις εντολές Του, τα Μυστήρια και τις Τελετές με τα οποία μπολιαζόμαστε τη ζωή Του και τρεφόμαστε από τη θεία Χάρη του. Το κυριότερο που μας πρόσφερε με τον σταυρικό θάνατο Του και την Ανάστασή Του, ήταν η απαλλαγή μας από το θάνατο. Βαπτιζόμενοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας  μπολιαζόμαστε με το άκτιστο και ερχόμαστε στην κατάσταση πριν της πτώσης, με το Χρίσμα λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, καθαριζόμαστε με την Θεία  Εξομολόγηση και τρέφουμε την ψυχή μας με τη Χάρη Του με την Θεία Κοινωνία.

Κάνοντας όλα τα παραπάνω είμαστε κοντά στον Τριαδικό Θεό, στον Κύριο στην μόνη Πηγή της Ζωής και κερδίζουμε την Αιώνια Ζωή. Τον Κύριο θα τον βλέπουμε συνεχώς μετά την αποχώρηση μας από τη γη, αλλά θα τον δούμε ακόμη καλύτερα στην Δευτέρα Παρουσία όπου θα αναστήσει και θα αφθαρτοποιήσει τα σώματα μας.

    Τι σημαίνει θα τα αφθαρτοποιήσει; Θα τα κάνει πιο λεπτοφυή, αέρινα, άφθαρτα όπως είναι το σώμα του Ιησού Χριστού μετά την Ανάσταση και Ανάληψή Του.

Εκεί όσοι έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό θα τον βλέπουμε και βιώνουμε μια απέραντη πληρότητα, ελευθερία, γαλήνη, μακαριότητα. Αυτή αγαπητοί μου είναι η ελευθερία: η ζωή κοντά στο Ιησού  Χριστό τη μόνη Πηγή της Ζωής.

     images 11 “Η Γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως· εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν, τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα Σοι”.

“Ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη εν γαστρί; ο εν κόλποις τού Πατρός, πώς εν αγκάλαις τής Μητρός, πάντως ως οίδεν ως ηθέλησε καί ως, ηυδόκησεν, άσαρκος γάρ ών, εσαρκώθη εκών, καί γέγονεν ο Ών ο ουκ ήν δι’ ημάς, καί μή εκστάς τής φύσεως, μετέσχε τού ημετέρου φυράματος. Διπλούς ετέχθη, Χριστός τόν άνω, κόσμον θέλων αναπληρώσαι”

«Σας διαβεβαιώνω αν δε φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα Μου δεν έχετε μετοχή στη ζωή» (Ιησούς Χριστός).

«Το θέλημα του Θεού, που είναι οι οδηγίες, για να ζούμε υγιείς και ευτυχισμένοι, έχει γραφεί μέσα στις καρδιές όλων μας».
«Όλη η αξία στη ζωή είναι να κοινωνούμε με τον Κύριο, να είμαστε συνδεμένοι μαζί Του και, τότε, όλα θα μας δοθούν».
«Εάν αυτό θέλουμε, ο Θεός να κατοικεί μέσα μας, τότε δεν πρέπει με κανένα τρόπο να κυριαρχήσει η αμαρτία στο θνητό μας σώμα» (Απόστολος Παύλος).
Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να σβήσω το παρελθόν, να ξεχάσω ποιος είμαι, να συγχωρώ και να αγαπώ τον εαυτό μου, τους πάντες και τα πάντα. Η ψυχή μας είναι το αφεντικό και, αν δεν την ακούμε, θα τρώμε ξύλο και, αν δεν παίρνουμε το μάθημα μας, θα αρρωσταίνουμε και θα πεθαίνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μας, αν δεν είναι στο δρόμο της αγάπης, στο δρόμο της ένωσης με το Δημιουργό. Οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες που μας βρίσκουν συμβάλουν στο να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, να εξαγνίσουμε την ψυχή μας.
«Ο Χριστός κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να Του ανοίξουμε, μα δεν μπαίνει ο μέσα, δεν θέλει να παραβιάσει την ελεύθερη βούληση που μας έχει δώσει ο ίδιος, είναι ευγενής, στέκεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπά απαλά. Αν του ανοίξουμε θα έλθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτόν Του. Όμως δεν μπορεί να μπει, όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, που είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Χριστό, χρειάζεται ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στην λατρεία του Θεού».
«Στον άνθρωπο, που δίνει την καρδιά του στο Χριστό, ανοίγει ο νους του, γίνεται άλλος άνθρωπος, γεμίζει με το Χριστό και την αγάπη. Και όταν ο νους και η καρδιά είναι γεμάτη από το Χριστό, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός, του τα διδάσκει όλα το πνεύμα του Θεού. Σε κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται στο φωτισμένο από τη Θεία Χάρη άνθρωπο, δεν απελπίζεται, αλλά προσφεύγει στο Χριστό, που είναι μέσα του, βρίσκει ωραίους και εύκολους τρόπους, για να ξεπερνά κάθε δυσκολία, χωρίς να του στοιχίζει, χωρίς να φθείρεται»
«Για να μας αγαπήσει ο Χριστός, δίδασκε ο άγιος Πορφύριος, πρέπει να έχουμε ταπείνωση καί ανιδιοτέλεια. Τότε μας φανερώνεται».
«Το Χριστό δε θα μπορέσουμε να Τον γνωρίσουμε, αν Εκείνος δε μας γνωρίσει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς αυτά, είναι μυστήρια. Ούτε μπορούμε να Τον αγαπήσουμε, αν ο ίδιος δε μας αγαπήσει.
»Ο Χριστός δε θα μας αγαπήσει, αν εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει, πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητείς, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις, όμως, τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός, για να έλθει μέσα σου η θεία Χάρη, αλλά δεν μπορεί να μπει, γιατί δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος.
»Ποιο είναι αυτό; Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Χριστό. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού.
»Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη Χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις αιχμάλωτος του Θεού, αιχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο: Ζῶ δε οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός»
(Άγιος Πορφύριος).
«Μόνο όταν προσεύχεστε και μελετάτε, προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στόχος μας είναι ο αγιασμός. Είμαστε κατ’ εικόνα του Θεού, αλλά η εικόνα μας αυτή μουτζουρώνεται με τις αμαρτίες. Η εικόνα αυτή αποκαθίσταται με τη μετάνοια. Οι κολασμένοι έχουν το νου τους αθεράπευτο, δε θα μπορέσουν στην άλλη ζωή να αλλάξουν την κατάσταση».
«Η ταπείνωση είναι το άλφα και το ωμέγα. Συνδεόμαστε αμέσως με τον Πατέρα. Είναι σημαντικό να νικήσουμε τη φιλαυτία, και για να γίνει αυτό πρέπει να ταπεινωθούμε. Μόνο με την ταπείνωση ξεκινά η χαρά. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινίσει, χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάθη»
«Για να ανοίξει, να πλατύνει η καρδιά σου, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από μέσα της… να πετάξεις τη φιλαυτία σου. Αν ξεραθεί ο κισσός της φιλαυτίας και της στενής λογικής που σε πνίγει, θα αναπτυχθεί ελεύθερα πια το πνευματικό σου δένδρο. Θα εύχομαι γρήγορα να ελευθερωθεί τελείως η καρδιά σου, για να αναπτυχθεί και να πλατυνθεί. Εγώ, τώρα, ξέρετε πώς νιώθω; Νιώθω τέτοια μητρική αγάπη, τέτοια στοργή καί τρυφερότητα, που δεν είχα πρώτα. Χωράει μέσα μου όλος ο κόσμος. Θέλω να αγκαλιάσω όλους τους ανθρώπους, για να τους βοηθήσω. Γιατί η αγάπη δεν μπορεί να μείνει κλεισμένη στην καρδιά. Όπως το γάλα μιας μητέρας, που το παιδάκι της πέθανε, τρέχει και χύνεται, έτσι και η αγάπη θέλει να δοθεί».(Άγιος Παισιος).
25498447 1990409564616635 288061204485201928 n«Ένας είναι ο στόχος μας, η αγάπη στο Χριστό, η λαχτάρα, η ένωση με το Χριστό. Είναι ο επί γης Παράδεισος. Η αγάπη για το Χριστό είναι η αγάπη για τον πλησίον, για όλους και για τους εχθρούς. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό μας θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε το Θεό. Η θεία χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν βρεις το Χριστό, έχεις τα πάντα, δε θέλεις τίποτε άλλο. Όπου υπάρχει η αγάπη του Χριστού, εξαφανίζεται η μοναξιά, είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος, ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε άγχος, ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όταν έρθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει, τα πάθη εξαφανίζονται. Ο Χριστός είναι το παν» (Άγιος Πορφύριος).
Συνεχίζει ο όσιος Πορφύριος και μας λέει ότι μόνο η χωρίς όρους αγάπη για τον Κύριο, και, κατ’ επέκταση, για όλα τα όντα της γης, είναι η μόνη πραγματική αγάπη, ενώ κάθε άλλου είδους ανθρώπινη αγάπη είναι προσωρινή και πρόσκαιρη. Όταν αγαπήσουμε χωρίς όρους, όταν ανοίξουμε την καρδιά μας, όταν επανασυνδεθούμε με το Δημιουργό μας, με τον Κύριο, αυτοθεραπευόμαστε από κάθε ασθένεια, βρίσκουμε τον Παράδεισο, βιώνουμε τον Παράδεισο στη γη. Αλλά, όμως, για να αγαπήσουμε πραγματικά και να βιώσουμε τον Παράδεισο στη Γη, πρέπει να πεθάνει ο παλιός εαυτός μας, δηλαδή το «εγώ» μας. Εδώ είναι το μυστικό των πάντων. Όλα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα οφείλονται στην ψευδαίσθηση ότι είμαστε μεμονωμένοι, αποκομμένοι, τα οφείλουμε στην ταύτιση με το σώμα μας, με τις πληροφορίες που μας έχουν εμφυσήσει από όταν είμαστε μικροί. Όταν έχουμε πρόσβαση στην Πηγή μας, σύνδεση με τον Κύριό μας, έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας, και Εκείνος μας συγχωρεί ό,τι και να κάνουμε. Είμαστε στο φως και, όταν είμαστε στο φως, δε φοβόμαστε τίποτε, πετάμε από υγεία, χαρά, αγάπη.
«Ο έρωτας προς το Χριστό δεν έχει κορεσμό, δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει τα πάντα. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό, μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Ο θείος έρωτας μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα.»
«Τα πάντα επιτυγχάνονται με τη σύνδεσή μας με την Πηγή, τον Κύριο. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας».
«Το «εγώ» μας τυφλώνει το νου μας με λογισμούς υπερηφάνειας, με αποτέλεσμα να κόβει τη σύνδεσή μας και να χάνουμε τα πάντα».
«Ο Κύριος είναι ισχυρότερος πάντων, συγκατεχόμενος μεθ’ ημών δια του θνητού μας σώματος είναι σε κάθε περίσταση νικητής» (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος).
«Το «εγώ» μας είναι που μας επιβάλει το θάνατο, διότι μας κόβει από το Λόγο του Θεού, τον Κύριο που μας ζωοποιεί».
«Όταν ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού, τότε το σώμα μας αναγεννιέται, ο νους αφυπνίζεται, η καρδιά μας γεμίζει πληρότητα, γαλήνη».
«Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να πάρουν το Άγιον Πνεύμα, διότι δεν έχουν ανοικτά τα μάτια της ψυχής και δεν το βλέπουν».
«Έρχομαι και πάλιν κοντά σας δια του Αγίου Πνεύματος. Και σεις θα ζήσετε την αιώνια ζωήν, που θα πάρετε από Εμέ» (Ιησούς Χριστός).
«Είναι αδύνατη η επικοινωνία με το Θεό, αν κάποιος που αμάρτησε παραμένει στην αμαρτία».
«Αυτός που δεν εξομολογείται για την αμαρτία του, ποτέ δε θα βρει ανάπαυση, γιατί ποτέ δε θα φέρει κοντά του το Θεό».
«Η θεία δύναμις προφυλάσσει εκείνους, οι οποίοι μετά θερμού ζήλου αφιέρωσαν τους εαυτούς εις το Θεό» (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος).
«Όταν ο Θεός μάς αφαιρέσει τη θεία δύναμή Του, τότε αισθανόμαστε την ανθρώπινη αδυναμία μας και βαδίζουμε στην αρετή».

 Μπορούμε να αυτοθεραπεύομαστε από βαριάς μορφής πυτιρίδας, κάνοντας ελαφρες μαλάξεις στις δεξια και αριστερα του πρώτου αυχένικου σπονδυλου 3ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ  από τα βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» και  «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τέσσερα βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»σας τα στέλνω με  μεγάλη έκπτωση  και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766.

Και στα τέσσερα βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Είμαι πάντα δίπλα σας για να απελευθερωθούμε από όλα τα προβλήματα μας, να πετάξουμε από υγεία και χαρά και να οδηγηθούμε στο φως.

Με άπειρη, εν Χριστώ αγάπη

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής.

Τηλέφωνα: 6977349766, 6909193329,

Στην Ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr., που είναι πλήρως ανακαινισμένη θα βρείτε τα πάντα για την υγεία και ευτυχία σας.

Βλέπετε όλοι το κανάλι μου στο YouTube: Αλέξιος Φωτόπουλος, θα σας αλλάξει τη ζωή.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
,

Δίδονται συνεχώς  σχεδόν δωρεάν σεμινάρια (αφήνει κάτι όποιος θέλει για το κόστος της αίθουσας) Ναυαρίνου 9 και Ιπποκράτους στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια ανακοινωνόταν στην ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr να έρχεστε χωρίς να κλείνετε θέση.

Στο άρθρο μου: http://www.afotopoulos.gr/arthra/233-h-therapeia-tvn-pantvn-ta-aitia-olvn-astheneivn-kathvs-kai-tropos-pou-mporoume-na-autotherapeutoume-na-ehoume-telies-sheseis-kai-afthonia θα βρείτε όλες τις απαντήσεις για τα προβλήματα που σας απασχολούν.

Για όποιο πρόβλημα υγείας έχετε να απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας.

Εφαρμόζοντας ότι λέει ο γιατρός σας μπορείτε παράλληλα να λαμβάνετε βοήθεια διαβάζοντας τα βιβλία μου θα βρίσκεται τρόπους να απαλλάσσεστε από τα αρνητικά σας συναισθήματα αλλά και να ξεμπλοκάρετε τους μεσημβρινούς σας που είναι ποτάμια που κυκλοφορεί η ενέργεια, οι οποίοι έχουν μπλοκαριστεί από τα αρνητικά συναισθήματα αυτά. Α-σθένεια σημαίνει α στερητικό του σθένους.

Σθένος είναι η δύναμη η ενέργεια. Α- ρώστεια σημαίνει ά στερικό του ρώστους που σημαίνει δύναμη- ενέργεια. Όταν σε ένα όργανο του στερούμε την ενέργεια τότε αυτό ασθενεί, αρρωσταίνει. Την ενέργεια την στερούμε με τα συνειδητά ή υποσυνείδητα αρνητικά μας συναισθήματα.

Τα βιβλία μου που μπορώ να σας τα στείλω με έκπτωση και έξοδα αποστολής δωρεάν. Επίσης μπορώ να σας εξηγήσω τα βιβλία μου από κοντά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου επικοινωνήστε μαζί μου στο 6977349766, Αλέξης Φωτόπουλος, συγγραφέας – ερευνητής.

afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας