Ο Χριστός είναι η αγάπη, ο μόνος δρόμος της ύπαρξης μας, που αν τον ακολουθήσουμε θα έχουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή αλλά το κυριότερο στην μέλουσα την παντοτινή μας ζωή

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ο Χριστός είναι η αγάπη, ο μόνος δρόμος της ύπαρξης μας, που αν τον ακολουθήσουμε θα έχουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή αλλά το κυριότερο στην μέλουσα την παντοτινή μας ζωή 1Ο Χριστός είναι η αγάπη, ο μόνος δρόμος της ύπαρξης μας, που αν τον ακολουθήσουμε θα έχουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή αλλά το κυριότερο στην μέλουσα την παντοτινή μας ζωή 2 Ο Χριστός κτυπά συνεχώς την πορτά της καρδιάς μας, για να Του ανοίξουμε να μπει μέσα  μας και να μας χαρίσει την πληρότητα, αγάπη, γαλήνη, χαρά, ευτυχία.
    Η αγάπη είναι ο Χριστός, είναι ο δρόμος της ζωής της ύπαρξης μας, που αν τον ακολουθήσουμε δεν θα έχουμε ποτέ σκοτάδι (έλλειψη αγάπης) στη ζωή μας, αλλά θα έλκουμε πάντα την Αγάπη το Φως και τη Ζωή που είναι ο Κύριος: «ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς».
Όμως εμείς αγαπάμε τον Κύριο αν τηρούμε τις εντολές Του, όπως Αυτός τηρεί της εντολές του Πατέρα Θεού:
«ἐαν τας ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθώς ἐγω τας ἐντολάς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ».
Όποιος βέβαια κυριαρχείται από αγάπη για τους πάντες και τα πάντα τότε ότι ζητήσει στο όνομα του Κυρίου θα του δοθεί: «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τον πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν».
Η αγάπη είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Χριστού και ο Θεός από την αγάπη Του έστειλε τον Υιό Του να μας σώσει, όποιος ομολογήσει τον Χριστό μένει μέσα Του κι Αυτός μέσα μας, μάς λέγει στην πρώτη επιστολή του ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που γνώρισε καλύτερα από όλους τον Κύριο, ήταν ο αγαπημένος μαθητής Του, ήταν πάντα δίπλα Του, ήταν αυτός που πήρε στην οικία του την Υπεραγία Θεοτόκο μετά την Σταύρωση, για αυτό η ομολογία του είναι αξιόπιστη και θησαυρός για μας:
«Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό, και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη.
Ο Χριστός είναι η αγάπη, ο μόνος δρόμος της ύπαρξης μας, που αν τον ακολουθήσουμε θα έχουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή αλλά το κυριότερο στην μέλουσα την παντοτινή μας ζωή 3»Με αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σ’ εμάς: με το ότι ο Θεός έχει αποστείλει στον κόσμο τον Υιό Του το μονογενή, για να ζήσουμε μέσω Αυτού. Σ’ αυτό συνίσταται η αγάπη: όχι στο ότι εμείς έχουμε αγαπήσει το Θεό, αλλά στο ότι Αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό του ως ιλασμό για τις αμαρτίες μας.
»Αγαπητοί, αν ο Θεός έτσι μάς αγάπησε, και εμείς οφείλουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Το Θεό κανείς ποτέ ως τώρα δεν τον έχει παρατηρήσει. αν αγαπούμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του μέσα μας είναι τελειοποιημένη. Με αυτό γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα Του και Αυτός μέσα μας: με το ότι από το Πνεύμα του μας έχει δώσει. Και εμείς έχουμε δει με θαυμασμό και μαρτυρούμε ότι ο Πατέρας έχει αποστείλει τον Υιό σωτήρα του κόσμου.
»Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα Του και Αυτός μέσα στο Θεό. Και εμείς έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει μέσα στην αγάπη μένει μέσα στο Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του.
»Γι’ αυτό έχει τελειοποιηθεί η αγάπη μαζί με εμάς, για να έχουμε παρρησία κατά την ημέρα της κρίσης, γιατί καθώς είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο.
»Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος έχει σχέση με τιμωρία, και αυτός που φοβάται δεν έχει τελειοποιηθεί στην αγάπη.
»Εμείς αγαπούμε, γιατί Αυτός πρώτος μάς αγάπησε. Αν κάποιος πει: «Αγαπώ το Θεό», και τον αδελφό του τον μισεί, είναι ψεύτης. Γιατί αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, που έχει δει, δε δύναται να αγαπά το Θεό, που δεν έχει δει. Και αυτήν την εντολή έχουμε από Αυτόν: όποιος αγαπά το Θεό να αγαπά και τον αδελφό του» (Ιωάννης ο Θεολόγος).
Το θέλημα του Θεού είναι η αγάπη. Αγαπάμε γιατί γινόμαστε Ένα με τον Χριστό και φερόμαστε όπως Αυτός: αγαπάμε και συγχωρούμε, χωρούμε με όλους τους ανθρώπους. Όταν αρνούμαστε να συγχωρέσουμε τον συνάνθρωπό μας, δεν μπορούμε να χωρέσουμε στο σώμα του Χριστού (με αποτέλεσμα να καταδικαζόμαστε στο θάνατο, να χάνουμε την αθανασία), δεν μπορούμε να αγαπήσουμε, γιατί αγάπη είναι η συνειδητοποίηση της Ενότητας των Πάντων, πρέπει να χωρούμε όλοι μαζί, τότε αγαπάμε.
Ο Χριστός είναι η αγάπη, ο μόνος δρόμος της ύπαρξης μας, που αν τον ακολουθήσουμε θα έχουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή αλλά το κυριότερο στην μέλουσα την παντοτινή μας ζωή 4 Ο Χριστός για να συγχωρεθεί μαζί μας, να χωρέσει μαζί μας δέχθηκε να σταυρωθεί, τόσο πολύ μας αγάπησε, ήθελε να χωρέσει μαζί μας, κι ας είχαμε εμείς τόσο βάρβαρα αρνητικά συναισθήματα και θέλαμε να τον σταυρώσουμε, ήθελε να μας σώσει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αγάπη. Αγάπη για το Χριστό είναι να θυσιάζεσαι για τους φίλους σου, να έχεις τέτοια αγάπη που θυσιάζεσαι για να τους δείξεις πώς να αγαπάνε και μόνο με την αγάπη θα κερδίσουν τη θέωση, την ένωση με τον Δημιουργό: «αὕτη ἐστιν ἡ ἐντολη ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ ὑπερ τῶν φίλων αὐτοῦ, ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγω  ἐντέλλομαι ὑμῖν».
Όποιος αγαπά τον Θεό πρέπει να αγαπά τον Χριστό εξυπακούεται ότι πρέπει να αγαπά τον συνάνθρωπό του και αυτό όχι μόνο μας το λέει ο Κύριος αλλά μας το δίδει και εντολή: «Ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τον Θεόν ἀγαπᾷ και τον ἀδελφόν αὐτοῦ».
Ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Γεώργιο Καψάνης μας λέγει ότι: η καρδία του ανθρώπου που θα κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, έχει ανώτερη Χάρη κι από το σπήλαιο της Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο Χριστός, αυτό κατόρθωσαν οι Άγιοι να γίνουν μόνιμη κατοικία του Κυρίου, για αυτό τα λείψανα τους σκορπούν αιώνια Χάρη. Κάθε ημέρα πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο και Δημιουργό μας να μας συγχωρήσει, γιατί τον πικραίνουμε και δεν έχουμε το φιλότιμο, τον πόθο, την ευγνωμοσύνη να αγωνιστούμε όπως πρέπει να ανταποκριθούμε στη δική Του μεγάλη, απέραντη αγάπη, δυστυχώς εμείς ζούμε μέσα στην φιλαυτία και τον εγωισμό μας. Ο Ιησούς Χριστός ζητά σήμερα από μας να έλθει στην καρδιά μας, ζητάει να του δώσουμε τις αμαρτίες μας για να τις συγχωρήσει, περιμένει από μας την απόφασή μας να αρχίσουμε μια νέα ζωή.  
    12106800 1506939089628342 5917709744278520776 nΟ Χριστός περιμένει να αρχίσουμε ένα πιο εντατικό αγώνα, για να Τον έχουμε κατοικούντα μέσα στις καρδιές μας. Αυτός ο οποίος έχει το Χριστό μέσα του έχει ασφάλεια, έχει ειρήνη, έχει βεβαιότητα, είναι ήδη μπολιασμένος μέσα στον Θεό και μέσα στην αιωνιότητα του Θεού.

«Ο Κύριος μας αγαπά σαν παιδία Του και η αγάπη Του είναι μεγαλύτερη από την αγάπη της μάνας, γιατί η μάνα μπορεί να λησμονήσει το παιδί της, ενώ ο Κύριος ποτέ δεν μας λησμονεί. Κι αν ο Ίδιος ο Κύριος δεν έδινε το Άγιο Πνεύμα στον Ορθόδοξο λαό και τους μεγάλους μας Ποιμενάρχες, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε πόσο πολύ μας αγαπά.

»Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος και η μεγάλη Του ευσπλαχνία που δίνει σ’ ανθρώπους αμαρτωλούς τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για να γνωρίσει κανείς τον Κύριο δεν χρειάζεται να είναι πλούσιος ή επιστήμονας, αλλά χρειάζεται να είναι υπάκουος, εγκρατής, να έχει πνεύμα ταπεινό και ν’ αγαπά τον πλησίον. Ο Κύριος θ’ αγαπήσει μια τέτοια ψυχή, θα της φανερώσει ο Ίδιος τον Εαυτό Του και θα την διδάξει την θεία αγάπη και ταπείνωση και θα της δώσει κάθε τι ωφέλιμο για να βρει ανάπαυση κοντά στον Θεό.

»Όσα κι αν μάθουμε, είναι παρόλο αυτά αδύνατο να γνωρίσουμε τον Κύριο, αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Γιατί ο Κύριος δεν γνωρίζεται με την επιστήμη, αλλά με το Άγιο Πνεύμα.
Ο Κύριος είναι αγάπη. Και μας έδωσε εντολή ν’ αγαπάμε αλλήλους και ν’ αγαπούμε τους εχθρούς και το Άγιο Πνεύμα μάς διδάσκει αυτή την αγάπη.

»Ψυχή που δεν γνώρισε το Άγιο Πνεύμα δεν καταλαβαίνει πως είναι δυνατό ν’ αγαπάς τους εχθρούς και δεν το δέχεται αυτό. Ο Κύριος όμως σπλαχνίζεται τους πάντες κι όποιος θέλει να είναι τον Κύριο οφείλει ν’ αγαπά τους εχθρούς. Όποιος γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα γίνεται όμοιος με τον Κύριο, όπως είπε ο Ιωάννης ο Θεολόγος: «Όμοιοι Αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα Αὐτόν καθώς ἐστιν», και θα βλέπει τη δόξα Του» (άγιος Σιλουανός).

«Ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε τόσο πολύ που για χάρη όλων μας πέθανε, ώστε εκείνοι που ζουν να μη ζουν πια για τους εαυτούς τους, αλλά για Εκείνον που πέθανε για χάρη τους και εγέρθηκε. Ώστε εμείς κανένα δεν αναγνωρίζουμε από τώρα κατά σάρκα. Αν και έχουμε γνωρίσει κατά σάρκα το Χριστό, όμως τώρα δεν τον γνωρίζουμε πια έτσι.
»Ο Θεός που είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της πολλής αγάπης Του με την οποία μας αγάπησε και ενώ ήμασταν νεκροί στα παραπτώματα, μας ζωοποίησε μαζί με το Χριστό, με τη Χάρη είστε σωσμένοι, και μας συνέγειρε και μας συγκάθισε στα επουράνια με το Χριστό Ιησού, για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της Χάρης Του με καλοσύνη σ’ εμάς μέσω του Χριστού Ιησού.
»Ώστε, αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούργιο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού, έχουν γίνει καινούργια. Και τα πάντα είναι από το Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης: πως δηλαδή ο Θεός ήταν μέσα στο Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό του, μη λογαριάζοντας σ’ αυτούς τα παραπτώματά τους, και ανάθεσε σ’ εμάς το λόγο της συμφιλίωσης. Υπέρ του Χριστού λοιπόν πρεσβεύουμε, σαν ο Θεός να σας παρακαλεί μέσα από εμάς. ικετεύουμε για λογαριασμό του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δε γνώρισε αμαρτία έκανε για χάρη μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού» (Απόστολος Παύλος).

Συμπέρασμα: Ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε τόσο πολύ που για χάρη όλων μας πέθανε, ώστε εκείνοι που ζουν να μη ζουν πια για τους εαυτούς τους, αλλά για Εκείνον που πέθανε για χάρη τους και εγέρθηκε. Ώστε, αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούργιο κτίσμα.
Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα Του και Αυτός μέσα στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει μέσα στην αγάπη μένει μέσα στο Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του. Όποιος γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα γίνεται όμοιος με τον Κύριο. Και τα πάντα είναι από το Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω του Χριστού.
Ο Χριστός για να συγχωρεθεί μαζί μας, να χωρέσει μαζί μας δέχθηκε να σταυρωθεί, τόσο πολύ μας αγάπησε, ήθελε να χωρέσει μαζί μας, κι ας είχαμε εμείς τόσο βάρβαρα αρνητικά συναισθήματα και θέλαμε να τον σταυρώσουμε, ήθελε να μας σώσει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αγάπη.

Ο Χριστός είναι η αγάπη, ο μόνος δρόμος της ύπαρξης μας, που αν τον ακολουθήσουμε θα έχουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή αλλά το κυριότερο στην μέλουσα την παντοτινή μας ζωή 5ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ από το νέο μου βιβλίο «Η Πηγή των Πάντων», αλλά κυρίως από το τέταρτο μου βιβλίο Ο Δρόμος προς τη Θέωση.
Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τρία βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως» και η «Πηγή των Πάντων» σας τα στέλνω με μεγάλη έκπτωση και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766. http://www.afotopoulos.gr/arthra/276-ta-tr-ia-moy-vivlia-mia-zvh-gemati-fos-etsi-ginetai-to-thavma-h-phgh-ton-pantvn
Και στα τέσσερα βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Είμαι πάντα δίπλα σας για να απελευθερωθούμε από όλα τα προβλήματα μας, να πετάξουμε από υγεία και χαρά και να οδηγηθούμε στο φως.

Με άπειρη, εν Χριστώ αγάπη

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Εναλλακτικός θεραπευτής

Τηλέφωνα: 6977349766, 6909193329,

Στην Ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr., που είναι πλήρως ανακαινισμένη θα βρείτε τα πάντα για την υγεία και ευτυχία σας.

Βλέπετε όλοι το κανάλι μου στο YouTube: Αλέξιος Φωτόπουλος, θα σας αλλάξει τη ζωή.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
,

Δωρεάν σεμινάρια (αφήνει κάτι όποιος θέλει για το κόστος της αίθουσας) Ναυαρίνου 9 και Ιπποκράτους στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια ανακοινωνόταν στην ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr να έρχεστε χωρίς να κλείνετε θέση.

Στο άρθρο μου: http://www.afotopoulos.gr/arthra/233-h-therapeia-tvn-pantvn-ta-aitia-olvn-astheneivn-kathvs-kai-tropos-pou-mporoume-na-autotherapeutoume-na-ehoume-telies-sheseis-kai-afthonia θα βρείτε όλες τις απαντήσεις για τα προβλήματα που σας απασχολούν.

afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας