Η απόλυτη πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μας είναι το παν στη ζωή μας, για να ζήσουμε υγιείς και ευτυχισμένοι και να κερδίσουμε και την Αιώνια Ζωή.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Η απόλυτη πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μας οδηγεί στη θέωση.

     «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεις σωθήσεται, ὁ δὲἀπιστήσας κατακριθήσεται».

ihsousΔύο είναι οι προϋποθέσεις για να σωθούμε, μας θέτει ο Κύριος, να βαπτιστούμε εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστού ότι είναι Θεάνθρωπος και Θεός, ο Θεός Λόγος το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, μας ξεκαθαρίζει επίσης ότι αυτός που δεν πιστεύει θα κατακριθεί.

Τι σημαίνει θα σωθεί;

Θα σωθεί σημαίνει ότι δεν θα πεθάνει, θα κερδίσει την Αιώνια Ζωή, θα γίνει ολόκληρος, θα κερδίσει το «καθ’ ομοίωση» με τον Θεό, δηλαδή θα κερδίσει τη θέωση. Τι σημαίνει θα κατακριθεί; Σημαίνει θα αποκοπεί από το Φως, τη Ζωή, τον Θεό και αυτό σημαίνει θάνατος και μάλιστα αιώνιος.

   «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». Εδώ φαίνεται όλο το σχέδιο του Τριαδικού Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή το σχέδιο για να μην πεθαίνει ο άνθρωπος αλλά να ζει αιώνια και μάλιστα τρισευτυχισμένος στον Παράδεισο. Όμως σε αυτό υπάρχει μια προϋπόθεση να πιστεύουμε ακράδαντα στον Ιησού Χριστό ότι είναι Θεάνθρωπος κι είναι ο μόνος δρόμος που αν Τον ακολουθήσουμε φθάνουμε στη θέωση.

«ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ». Αυτός που πιστεύει και ακολουθεί τον Κύριο δεν θα κριθεί μας λέγει ο Κύριος, αυτός όμως που δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί και έχει απομακρυνθεί από τον Θεό, που είναι το Φως και είναι πλέον στο σκοτάδι από δική του επιλογή, γιατί επέλεξε να μην πιστεύσει στον Κύριο, την Πηγή της Ζωής, επέλεξε το θάνατο.

Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Πίστη στο Θεό είναι η εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Πίστη είναι η βεβαιότητα και πεποίθηση που αποκτά ο άνθρωπος όχι από άμεσο αντίληψή του αλλά δέχεται απόλυτα ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχει δει. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει τον ορισμό της πίστης: «Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων».

Η πραγματική πίστη είναι καρπός της συνάντησης του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, τα αόρατα λαμβάνουν υπόσταση μονο με τη Χάρη του Θεού.

«Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε». Ο Κύριος μας δίνει εντολή να πιστεύουμε σε Αυτόν και να μη ταραζόμαστε όσο μεγάλο πρόβλημα και να έχουμε. Να μην ταραζόμαστε όταν πέφτουμε σε πειρασμούς αλλά να πιστεύουμε και να επικαλούμαστε τον Κύριο.

Η πίστη και η αγάπη είναι πάντοτε μαζί, η έμπρακτη φανέρωση της πίστης γίνεται με έργα αγάπης. Η πίστη μάς φέρνει κοντά στον Χριστό που είναι αγάπη και τότε η ψυχή μας γεμίζει αγάπη. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό, Τον αγαπά με όλη του τη διάνοια, με όλο του το είναι για την Σωτηρία που του προσέφερε. Διότι χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό θα πεθαίναμε και θα ζούσαμε σαν τα άλογα ζώα, ο Κύριος μας έδωσε την αθανασία μας και δείχνει τον δρόμο για να βιώνουμε αιώνια την άπειρη μακαριότητα και πληρότητα.

«Η πίστη είναι η αναζωοποίηση της ψυχής από νέκρα, η εκ νεκρών ανάσταση της ψυχής. Η πίστη στον Χριστό ενώνει τον άνθρωπο με τον αιώνιο Κύριο, ο Οποίος κατά το μέτρο της πίστης του ανθρώπου, πληρεί την ψυχή του με την Αιώνια Ζωή και τότε αισθάνεται και κατανοεί τον εαυτό του ως αιώνιο.

   »Αυτό γίνεται τόσο περισσότερο, όσο ο άνθρωπος ζει κατ’ αυτή την πίστη, η οποία αγιάζει βαθμηδόν την ψυχή του, την καρδιά του, την συνείδηση του, όλο το είναι του με τις θείες ενέργειες της Χάρης. Ανάλογα με την πίστη του ανθρώπου αυξάνει κι αγιασμός της φύσης του, καθώς γίνεται αγιότερος ο άνθρωπος αποκτά ολοένα και περισσότερο δυνατή, περισσότερο ζωντανή την αίσθηση της προσωπικής του αθανασίας, αποκτά επίγνωση της δικής του, αλλά και της αιωνιότητας των πάντων.

»Πράγματι η αληθινή ζωή του ανθρώπου αρχίζει με την πίστη του στον Χριστό, η οποία πίστη παραδίδει στον Κύριο όλη την ψυχή, όλη την καρδιά, όλο τον νου, όλη τη δύναμη του, Αυτός αγιάζει, μεταμορφώνει και θεώνει όλα αυτά βαθμιαίως. Δι’ αυτού του αγιασμού, της μεταμόρφωσης και θέωσης, ο Κύριος διαχέει στον άνθρωπο τις θείες ενέργειες της Χάρης, οι οποίες του δίνουν την παντοδύναμη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής του αθανασίας και αιωνιότητας. Η ζωή μας είναι τόσο ζωή, όσο είναι ζωή «εν Χριστώ». Πόσο δε είναι «εν Χριστώ»; Αυτό φανερώνεται από την αγιότητά της, όσο περισσότερο αγία είναι η ζωή μας, τόσο περισσότερο αθάνατη και αιώνια.

»Το ότι ο άνθρωπος πιστεύει αληθινά στον Αναστάντα Κύριο, το αποδεικνύει με τα να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και των παθών και αν μεν αγωνίζεται πρέπει να γνωρίζει ότι αγωνίζεται για την αθανασία και Αιώνια Ζωή. Αν όμως δεν αγωνίζεται η πίστη του είναι μάταιη, διότι αν η πίστη του ανθρώπου δεν αγώνας για την αθανασία και την επί του θανάτου νίκη, τότε προς τι η πίστη μας; Αν με την πίστη στον Χριστό δεν φθάνει κανείς στην αθανασία και την νίκη επί του θανάτου τότε προς τι η πίστη μας;

»Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, αυτό σημάνει ότι η αμαρτία και ο θάνατος δεν έχουν νικηθεί, αν δεν έχουν αυτά τα δύο νικηθεί, τότε γιατί να πιστεύει κανείς στον Χριστό; Εκείνος όμως ο οποίος με την πίστη στον Αναστάντα Χριστό αγωνίζεται εναντίον κάθε αμαρτίας του, αυτός ενισχύει σιγά – σιγά μέσα του την αίσθηση ότι ο Κύριος πραγματικά αναστήθηκε, άμβλυνε το κέντρο του θανάτου, νίκησε το θάνατο σε όλα τα μέτωπα της μάχης» (άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς).

Ο Θεός ενεργεί πάντοτε με γνώμονα το πραγματικό μας συμφέρον που είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αποκλείεται να γίνει θαύμα αν δεν υπάρχει πίστη. Η πίστη είναι κυρίαρχη δύναμη μέσα στην ψυχή, η έλλειψη της απενεργοποιεί και τη δύναμη του Θεού. Αυτό συνέβη στη Ναζαρέτ, όπου ο Κύριος ήταν με τους συμπατριώτες του, οι οποίοι δεν πιστεύαν ότι άνθρωπος που γνώριζαν και μεγάλωσαν μαζί, θα μπορούσε να κάνει θαύματα, έτσι πολύ λίγα θαύματα «μπόρεσε» να κάνει «διά την απιστίαν αυτών».

Όχι όμως πως δεν μπορούσε ο Κύριος να κάνει θαύματα, αλλά επειδή αυτοί ήταν άπιστοι και δεν συμμετείχαν, έτσι ο Κύριος ήταν απρόθυμος να κάνει το θαύμα. Ενώ έκανε θαύματα σε όσους πίστεψαν όπως:

  1.   Στην αιμορροούσα γυναίκα: «θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε».
  2.   Προς τον εκατόνταρχο για τον δούλο του: «ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι».
  3.  Προς τους δύο τυφλούς: «Πιστεύετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι;», «Ναι, Κύριε!», «Κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν».
  4.  Στην Μάρθα για την ανάσταση του αδελφού της Λάζαρου: «λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ;».
  5.  Στον πατέρα του νέου που είχε κυριευτεί από πονηρό πνεύμα: «ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι». 
  6.  Στον τυφλό της Ιεριχούς: λέγων· «τί σοι θέλεις ποιήσω»; ὁ δὲ εἶπε· «Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω». καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· «ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε». 
  7.  Στην μητέρα της δαιμονισμένης Χαναναίας: «ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης».

Η πίστη θα συμπληρώσει τη Θεία παντοδυναμία δίνοντας το δικαίωμα στον Θεό να κάνει το θαύμα. Με την πίστη γίνεται συνείδηση του ευεργετηθέντα ότι το θαύμα γίνεται με την δική μας συμμετοχή, αλλά με πίστη καρδιάς, ακράδαντη πίστη.

 εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν». Γιατί μόνο όταν ζητάμε κάτι μας δίνεται: «πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιχθήσεται» . Ο Θεός γνωρίζει τα αιτήματά μας, αλλά τα πραγματοποιεί μόνο όταν δει την ακράδαντη πίστη μας προς Αυτόν και αυτό το εκφράζουμε με την ένθερμη προσευχή μας.

Γι’ αυτό πρέπει να προσευχόμαστε κάθε πρωί και να ζητούμε με πίστη να πραγματοποιηθούν όλα τα σχέδια μας και το βράδυ με την προσευχή να ζητούμε συγχώρηση και να μετανοούμε για τις αμαρτίες και να ευχαριστούμε τον Κύριο για ότι μας έδωσε. Διότι επιτυγχάνουμε δεν είναι ποτέ δικό μας επίτευγμα, αλλά του Θεού.

Όταν προσευχόμαστε πρέπει να έχουμε απόλυτη πίστη πως αυτό που ζητούμε έχει ήδη πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς μας δίδαξε ο Κύριος με την ανάσταση του Λαζάρου, όπου ευχαρίστησε τον Πατέρα πριν αναστήσει τον Λάζαρο και θεώρησε δεδομένο ότι αυτό που ζήτησε ότι έχει ήδη γίνει: «ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε· πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου, ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις».                  

   «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται». Πρέπει να πιστέψουμε απόλυτα στον Κύριο και θα έχουμε τα πάντα, εδώ στη γη αλλά το κυριότερο κερδίζει την Αιώνια Ζωή. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα στην Μάρθα πριν αναστήσει τον Λάζαρο: «εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα». Ο Κύριος είναι η Ανάσταση και Ζωή και μόνο με την πίστη μας στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό θα κερδίσουμε την Αιώνια Ζωή μας λέγει ξεκάθαρα ο Κύριος.

Πίστη στον Κύριο δεν είναι θεωρία, όπως οι περισσότεροι που έρχονται στα σεμινάρια μου και τους ρωτώ αν εξομολογούνται και κοινωνούν και απαντούν: «όχι αλλά πιστεύουμε».

Η απάντηση μου: «κι διάβολος πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού περισσότερο από σας, γιατί τον βλέπει. Τι σημαίνει πιστεύετε χωρίς δράση; Χωρίς να μετανοείτε για τα πάθη σας, την έλλειψη αγάπης προς τον εχθρό, να νηστεύετε; Να παρακολουθείτε κάθε Κυριακή και κάθε ημέρα αν έχετε τη δυνατότητα και να συμμετέχετε στην Θεία Κοινωνία; Το ζωοποιό Μυστήριο που μας σώζει την ζωή μας εδώ στη γη, αλλά το κυριότερο μας συντηρεί και μας προετοιμάζει για την Αιώνια Ζωή. Η πίστη χωρίς όλα αυτά τα παραπάνω χωρίς αγώνα, χωρίς θυσία του «εγώ» δεν σημαίνει τίποτα, είναι λέξη κενή».

Να γνωρίζεται ότι τα πάντα είναι «ένα» η προσφορά πάντα είναι ίση με τη ζήτηση, ο Θεός για να μας φωτίσει να κάνουμε ένα αίτημα έχει πάντα και την εκπλήρωση του αιτήματος (αρκεί βέβαια να είναι σύμφωνη με τις εντολές Του, στο συμπάν τα πάντα αποτελούν «ένα». Κι αυτά δεν σας τα λένε φιλόσοφοι, αλλά άγιοι της Εκκλησίας μας όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης:

«Ο Θεός λένε γνωρίζει όλα τα αιτήματά μας προτού να τα ζητήσουμε. Η προσευχή χρειάζεται ακριβώς για την ενίσχυση της πίστης μας, η οποία θα μας σώσει. Όταν προσεύχεσαι να θεωρείς τα λόγια που εκφράζουν το αίτημα σου σαν να έχουν εκπληρωθεί, σαν να έχουν γίνει πράξη.

Μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας. Εάν ο ίδιος ο Θεός θέτει στα χείλη του ανθρώπου λόγια παράκλησης, του δωρίζει και την εκπλήρωση τους επειδή για τον Θεό, λόγος και πράξη είναι «ένα».

     »Η πίστη αποτελεί μέγιστο αγαθό της επίγειας ζωής, αυτή ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Όταν εκφράζεις ένα αίτημα σου στον Θεό, να ενθυμήσαι ότι περιμένει μια άμεση καταφατική απάντηση στο εσωτερικό ερώτημα, που ο ίδιος ο Θεός προβάλει: «πιστεύεις πως μπορώ να εκπληρώσω αυτό το αίτημα;». Οφείλεις τότε να απαντήσεις στο βάθος της καρδιάς σου καταφατικά οπότε θα γίνει κατά την πίστη σου.

»Τα θαύματα της εσωτερικής αναγέννησης χρειάζονται πίστη, γιατί άραγε ο Κύριος απαιτούσε την πίστη σαν προϋπόθεση των ευεργεσιών Του; Διότι η πίστη χρησιμεύει όπως τα χέρια ή τα χείλη, με τα οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τα δώρα του Θεού. Με την πίστη οι χριστιανοί θεραπεύουν ψυχικές και σωματικές ασθένειες, νικούν τα πάθη» (άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης).

Ο Κύριος μας λέγει ότι μπορούμε να κάνουμε τα ίδια και περισσότερα από τα θαύματα που έκανε Αυτός, αρκεί να πιστεύουμε. Αυτός που πιστεύει και ακολουθεί ένα προφήτη κάνει κι αυτός αυτά που κάνει κι ο προφήτης.

Ο Θεός απαιτεί την πίστη, που είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα του κάνει το θαύμα, όλα λοιπόν εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Όλο το μυστικό είναι ό,τι και να μας συμβαίνει, να αφηνόμαστε με απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, και να πιστεύουμε ακράδαντα ότι Αυτός θα βρει για μας πάντα την καλύτερη λύση για το πρόβλημα μας.

Ο Κύριος μας λέγει ότι μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερα θαύματα από Αυτόν αν πιστεύουμε: «ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι, καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ, ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω». 

   Πίστη σημαίνει ότι εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστό και τον ομολογώ, σε τέτοιο βαθμό που Τον ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή χωρίς όρους. Η πίστη μας είναι Χάρη του Αγίου Πνεύματος που πληροφορεί την καρδιά μας, η πίστη μας δεν έχει σχέση με την νόηση μας, η πίστη μας ενισχύεται μόνο όταν είναι καθαρή η καρδιά μας κι αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την μετάνοια και την εφαρμογή των εντολών του Χριστού.

Με την πίστη μας μπορούμε να μετακινήσουμε και βουνά μας λέγει ο Κύριος: «ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται».

Μόνο με την πίστη μας μπορούμε να σταθούμε με ελπίδα μπροστά στο θάνατο, με την πίστη μας αναστηνόμαστε, με την πίστη μας βιώνουμε τον Χριστό και σε αυτή την ζωή αλλά και στη μέλλουσα. Ο Τριαδικός Θεός μας φωτίζει να πιστεύουμε μας ενισχύει την πίστη μας, αν έχουμε ανοίξει την καρδιά μας αν μας κρίνει άξιους, για αυτό ο Κύριος μας λέγει ο Πατέρας έχει επιλέξει ποιοι θα έλθουν κοντά Μου: «καὶ ἔλεγε· διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου».

Με την πίστη μας δικαιωθήκαμε και έχουμε ειρήνη με τον Θεό, με την πίστη μας μπορούμε να φθάσουμε στο σημείο να μετατεθεί το σώμα μας όπως έγινε με τον Προφήτη Ενώχ ή ο Νώε οποίος πίστεψε στον Θεό και δημιούργησε την κιβωτό και σώθηκε από τον πνιγμό, αλλά κέρδισε και τη θέωση, ή ο Αβραάμ ενώ ήταν άτεκνος απόκτησε άπειρους απογόνους όπως μας γράφει ο Απόστολος Παύλος:

«Δικαιωθήκαμε λοιπόν από την πίστη, και έχουμε ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του Οποίου έχουμε και την είσοδο με την πίστη στη Χάρη αυτή στην οποία έχουμε σταθεί. και καυχιόμαστε για την ελπίδα της δόξας του Θεού. Με τη Χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, του Θεού είναι το δώρο.

»Δια την πίστη του ο Ενώχ μετατέθηκε ζωντανός από τον παρόντα κόσμον, δια να μη δει το θάνατο και δεν βρισκόταν πλέον εις την γην, διότι τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Διότι προ της μεταθέσεώς του αυτής εδόθη δι’ αυτόν μαρτυρία, ότι είχε ευαρεστήσει με όλη ζωήν του στον Θεόν

»Ένεκα της πίστης του ο Νώε, πληροφορήθηκε προφητικά από τον Θεό για εκείνα που δεν ήταν ορατά ακόμη και έμελλαν όμως να γίνουν, δηλαδή δια τον κατακλυσμό, καταλήφθηκε από ιερό δέος και κατασκεύασε την κιβωτό για την σωτηρίαν της οικογενείας του. Με την ακλόνητη και ευλαβή δε αυτή πίστη του, διαβεβαίωσε και απόδειξε, ότι ήταν άξιος καταδίκης ο άπιστος και αμαρτωλός κόσμος της εποχής του. Και χάρη στην πίστη του αυτή δεν σώθηκε μόνο από τον κατακλυσμό, αλλ’ έγινε και κληρονόμος της δικαίωσης, που παρέχει ο Θεός στους πιστούς.

»Δια την πίστη αυτή της Σάρας και του Αβραάμ γεννήθηκαν από έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, νεκρωμένο πλέον εξ αιτίας του γήρατος αναρίθμητοι απόγονοι σαν τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και σαν την άμμο της ακροθαλασσιάς, που είναι αδύνατον να μετρηθεί».

Αποκάλυψη έχουμε δια της λογικής που είναι η επικέντρωση μας στα κτιστά και αποκάλυψη δια του Θεού στην καρδιά μας από την πίστη μας. Για αυτό οι προφήτες με την πίστη τους, έλαβαν τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και είδαν την δόξα του Θεού, ενώ οι φιλόσοφοι στοχάζονται δηλαδή χρησιμοποιούν τη λογική που έχει να κάνει με την επικέντρωσή μας στη λογική, στα κτιστά.

Η πίστη λοιπόν είναι κοινωνία με τον Θεό, είναι όραση του Θεού για αυτό ο Θεός ευαρεστήται μόνο με την πίστη μας, χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν λαμβάνει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Χωρίς την πίστη είναι αδύνατο ο άνθρωπος να ευαρεστήσει τον Θεό· διότι εκείνος που προσέρχεται στον Θεό πρέπει απαραίτητα να πιστεύσει πρώτο ότι υπάρχει Θεός και δεύτερο, ότι ο Θεός αποδίδει πάντοτε τον δίκαιο μισθό σε εκείνους που τον αναζητούν και προσέρχονται εις Αυτόν και τηρούν το θέλημά Του».

Η πίστη στην ύπαρξη του Θεού είναι η μόνη αλήθεια, στην Παλαιά Διαθήκη οι Προφήτες έβλεπαν τον άσαρκο Λόγο το Δεύτερο Πρόσωπο της αγίας Τριάδας, ενώ στην Καινή Διαθήκη βίωσαν τον ενσαρκωμένο Λόγο στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού.

Πίστη είναι ο Ίδιος ο Χριστός, μας λένε οι άγιοι Πατέρες. Η πίστη μας λοιπόν συνδέεται με τον Θεάνθρωπο Χριστό, πιστεύουμε αυτούς που είδαν τον Θεό. Είναι ανάγκη να πιστεύουμε στον Χριστό και αυτή η πίστη μας να συνδέεται με την ζωή σύμφωνα με τις εντολές Του και την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας και των Μυστηρίων Του.

Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πως θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη γι’ αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές, σε αυτές δείχνει ο Κύριος τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα για το νου μας. Με το φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα γήινα πράγματα, κι αυτά μερικώς, ενώ ο Θεός και όλα τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα.

Όσο πιο πολύ ακολουθούμε τις εντολές του Θεού, τόσο μεγαλύτερη πίστη έχουμε, διότι όταν ακολουθούμε τις εντολές του Κυρίου, η καρδιά μας καθαρίζει, ανοίγει και το Άγιο Πνεύμα μας επισκέπτεται και μας φωτίζει. Με τη φώτιση αυτή γνωρίζουμε τον Θεό, γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε την άπειρη αγάπη και ταπείνωση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, την άπειρη αγαθότητα Του, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Κύριος είναι τα πάντα για μας και τότε η πίστη μας γίνεται όλο και πιο φλογερή, κι όσο πιο φλογερή γίνεται η πίστη μας τόσο πιο πολύ μας επισκέπτεται η θεία Χάρη και τόσο πιο πολύ πιστεύουμε. Αυτό το είδαμε σε όλους τους αγίους μάρτυρες που ενώ τους βασάνιζαν φρικτά, η θεία Χάρη τους πλημμύρισε και τόσο η πίστη τους δυνάμωνε κι έτσι μπορούσαν να υπομένουν φρικτότερα βασανιστήρια στη συνέχεια.

Δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την πίστη μας στον Θεό, ο Οποίος θυσίασε τον Μονογενή Υιό Του για την σωτηρία μας, θα αφήσει εμάς αβοήθητούς. Ποτέ δεν πρέπει να απελπιζόμαστε ότι και να μας συμβαίνει να πιστεύουμε στον Θεό, να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό κι όλα θα μας δοθούν.

Εφαρμόζοντας τις εντολές του Κυρίου, ενωνόμαστε μαζί Του, βιώνουμε τη ζωὴ μας μέσα στον Χριστό, τότε πιστεύουμε πραγματικά. Η πίστη είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, για αυτό οι Πατέρες λένε: «η πίστη είναι ο Χριστός». Όταν λοιπόν ζούμε τον Χριστό έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, τότε πιστεύουμε ακράδαντα και τότε κάνουμε θαύματα όπως κάνουν οι άγιοι, οι οποίοι είναι ενωμένοι με τον Χριστό, ζουν τον Χριστό, ο Χριστός δρα διαμέσου αυτών και κάνει τα θαύματα.

Η πίστη λοιπόν είναι ένωση με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Όταν ο άνθρωπος βρει τον Χριστό και ενωθεί μαζί Του τότε πιστεύει πραγματικά. Ενωνόμαστε όταν τηρούμε τις εντολές του Κυρίου, και συμμετέχουμε τα Άγια Μυστήρια, να μετανοήσουμε ειλικρινά, διαφορετικά δεν μπορούμε να ενωθούμε μαζί Του και να πιστέψουν πραγματικά. Εάν δεν μετανοήσουμε πραγματικά, δηλαδή να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας, τα θελήματά μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να πιστέψουμε.

Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς μας λέγει ότι η πίστη είναι όραση πάνω από του νου, πάνω από όλες τις νοερές ενέργειες, γνώση που ξεπερνά κάθε λογική. Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος έλεγε ότι η πίστη είναι μέθη και έκσταση, οι άγιοι είναι αφιερωμένοι στον Θεό και γεμάτοι Χάρη του Θεού, για αυτό ο Θεός δρα μέσα από αυτούς και κάνουν θαύματα.

Τελικά η τέλεια πίστη επιτυγχάνεται με την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, γίνεται με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, είναι η αποκάλυψη του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου, κι αυτό γίνεται με την κάθαρση, την μετάνοια, την τήρηση των εντολών του Κυρίου.

«Η πίστη χωρίς ενδοιασμούς στον Χριστό-Θεό περικλείει σωστική δύναμη. Αυτός είναι το υπέρτατο γεγονός του άναρχου Είναι, είναι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω. Πάνω στην πέτρα της αυτή της πίστης γίνεται δυνατή ακόμη και για μας, η αληθινή μετάνοια και περαιτέρω πνευματική πείρα, που είναι όμοια με εκείνη των Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας και των ασκητών όλων των αιώνων. Από το είδος των δωρεών που ακολουθούν την ειλικρινή μετάνοια θα γνωρίσει ο άνθρωπος την ουράνια προέλευση τους.

»Μόνο με την πίστη στον Θεό –Χριστό αποκτούμε αυθεντικό κριτήριο για να διακρίνουμε τις πραγματικότητες του ακτίστου και κτιστού κόσμου. Για τον σκοπό όμως αυτό είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε όλο το είναι μας, το πρόσκαιρο και το αιώνιο, πάνω στην ασάλευτη πέτρα των εντολών του Χριστού

»Η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο μόνο; Αληθινός Σωτήρας του ανθρώπου δεν θα επιτρέψει να εκπέσουμε από Αυτόν κατά τη διάρκεια της απρόβλεπτης και ακατάληπτης διαδικασίας της κάθαρσής μας από τον «πλούτο» της αμαρτίας» (άγιος Σωφρόνιος Ζαχάρωφ).

Οι άγιοι όπως ο άγιος Λουκάς ο Ιατρός γνώριζαν από βάθος καρδιάς ότι μόνο με την απόλυτη πίστη γίνονται θαύματα, μόνο με την πίστη μας επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα:

«Η απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κανείς την Χάρη και να απαλλαχθεί από την ασθένεια είναι η πίστη. Γιατί κάθε φορά που γίνεται το θαύμα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και το να λάβει κανείς το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται ανοιχτή καρδιά και την καρδία την ανοίγει η πίστη».

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέγει ξεκάθαρα ότι μπορούμε να νικήσουμε τον κόσμο μόνο με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτή είναι η μόνη δύναμη που μπορούμε να νικήσουμε την φθορά στον παρόντα κόσμο: «Πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν, τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ;».

   Συμπέρασμα: Η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για να φθάσουμε στη θέωση. Χωρίς την πίστη είναι αδύνατο ο άνθρωπος να ευαρεστήσει τον Θεό, μόνο με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό μπορούμε να νικήσουμε τον κόσμο, πίστη είναι ο Ίδιος ο Χριστός. Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια.

Η πίστη είναι κοινωνία με τον Θεό, είναι όραση του Θεού για αυτό ο Θεός ευαρεστήται μόνο με την πίστη μας, χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν λαμβάνει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος είναι η Ανάσταση και Ζωή και μόνο με την πίστη μας στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό θα κερδίσουμε την Αιώνια Ζωή. Πίστη όμως χωρίς αγώνα κατά των παθών, χωρίς προσευχή, νηστεία, Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, τήρηση των εντολών του Κυρίου είναι λέξη κενή, χωρίς κανένα νόημα.

     Η πίστη είναι η αναζωοποίηση της ψυχής από την νέκρα, η εκ νεκρών ανάσταση της ψυχής. Η πίστη στον Χριστό ενώνει τον άνθρωπο με τον αιώνιο Κύριο, ο Οποίος κατά το μέτρο της πίστης του ανθρώπου, πληρεί την ψυχή του με την Αιώνια Ζωή και τότε αισθάνεται και κατανοεί τον εαυτό του ως αιώνιο. Μπορούμε να νικήσουμε τον υλικό κόσμο μόνο με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό.

   Η πίστη αποτελεί μέγιστο αγαθό της επίγειας ζωής, αυτή ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό.

Ανάλογα με την πίστη του ανθρώπου αυξάνει κι αγιασμός της φύσης του. Η ζωή μας είναι τόσο ζωή, όσο είναι ζωή «εν Χριστώ», όσο περισσότερο αγία είναι η ζωή μας, τόσο περισσότερο αθάνατη και αιώνια.

   Με τη Χάρη είμαστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Δικαιωθήκαμε λοιπόν από την πίστη, και έχουμε ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του Οποίου έχουμε και την είσοδο με την πίστη στη Χάρη αυτή στην οποία έχουμε σταθεί και καυχιόμαστε για την ελπίδα της δόξας του Θεού. 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ  από το βιβλίο μου «Η Πηγή των Πάντων», αλλά κυρίως  από το τέταρτο μου βιβλίο που θα εκδοθεί το 2019.

Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τρία βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως» και η «Πηγή των Πάντων» σας τα στέλνω με  μεγάλη έκπτωση  και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766.

Η απόλυτη πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μας είναι το παν στη ζωή μας, για να ζήσουμε υγιείς και ευτυχισμένοι και να κερδίσουμε και την Αιώνια Ζωή. 1  Και στα τρία βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Είμαι πάντα δίπλα σας για να απελευθερωθούμε από όλα τα προβλήματα μας, να πετάξουμε από υγεία και χαρά και να οδηγηθούμε στο φως.

Με άπειρη, εν Χριστώ αγάπη

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Εναλλακτικός Θεραπευτής

Τηλέφωνα: 6977349766, 6909193329, Ιστοσελίδα: www.afotopoulos.gr

 

 

afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας