Αυτοθεραπεία από υψηλή αρτηριακή πίεση, ξεμπλοκάροντας τον μεσημβρινό των νεφρών.

Αυτοθεραπεία από υψηλή αρτηριακή πίεση, ξεμπλοκάροντας τον μεσημβρινό των νεφρών. 1

Μπορούμε να αυτοθεραπευτούμε από υψηλή αρτηριακή πίεση ξεμπλοκάροντας τον μεσημβρινό των νεφρών. Όπως η Γεωργία Κυπραίου από Σάμο που απαλλάχθηκε από υψηλή αρτηριακή πίεση  ξεμπλοκάροντας τον μεσημβρινό των νεφρών.  Για την απενεργοποίση του φόβου και της αρτηριακής πίεσης η οποία προκαλείται από την κερτιζόλη που εκκρίνουν τα επινεφρίδια, ξεμπλοκάρουμε τον μεσημβρινό των νεφρών κάνοντας ταυτόχρονα […]