Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που επικεντρώνεται στο Θεό, απομακρύνεται από τα γήινα.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

   

    Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που επικεντρώνεται στο Θεό, απομακρύνεται από τα γήινα. 1Όλο το μυστικό για να κερδίσουμε την ελευθερία μας, είναι να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη και να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας,  έτσι ώστε ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας. Ελευθερία είναι αγάπη ταυτόχρονα στον αδελφό μας και τον Θεό.

    Ελευθερία βιώνουμε όταν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, διότι έχουμε πλαστεί μόνο για να ακολουθούμε  το Θεό. Όταν δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού παύουμε να έχουμε γαλήνη, παύουμε να έχουμε ελευθερία, ο νους και η ψυχή μας διασπάται στα κτίσματα και δεν έχουμε γαλήνη. Μόνο Ελευθερία βιώνουμε όταν ακολουθού αν αφεθούμε στο θέλημα του Θεού θα έχουμε γαλήνη και ελευθερία.

Ελευθερία βιώνουμε όταν μπορούμε να νικήσουμε το θάνατο, όταν το κτιστό που είμαστε μπορούμε να ενωθούμε, να μπολιαστούμε με το άκτιστο και να μην υπάρχει θάνατος, να είμαστε συνέχεια στη ζωή, στην αλήθεια και η μόνη Ζωή και η μόνη Αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός, το Πρότυπό μας για γίνουμε κατά Χάρη θεοί, να είμαστε τα πάντα και να έχουμε τα πάντα. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό όχι μόνο δεν ελεύθερος, αλλά είναι ένα τίποτα χωρίς τη σύνδεση με τον Δημιουργό μας, είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε σαν το κινητό που δεν πιάνει σήμα.

Ελευθερία βιώνουμε με την πραγματική μετάνοια, όπου απελευθερωνόμαστε από τον παλαιό άνθρωπο από τα πάθη. Με την μετάνοια επικεντρώνουμε το νου μας στον Κτίστη όπου αισθανόμαστε ελεύθεροι και παύουμε να τον επικεντρώνουμε στα κτίσματα όπου είμαστε πάντα σκλαβωμένοι από αυτά.

Μπορούμε να μην αμαρτάνουμε με τη Χάρη του Θεού και την ταπείνωση. Ελεύθεροι είμαστε όταν δεσμεύσουμε τον εαυτόν μας, τον αποκόψουμε από το να ακολουθεί τις αισθήσεις του, σταματήσουμε να ακολουθούμε τον παλαιό άνθρωπο που ήταν υποδουλωμένος στις αισθήσεις του, αλλά τον καινούργιο άνθρωπο που ζει «εν Χριστώ» και είναι ελεύθερος από τα πάθη που τον οδηγούν οι αισθήσεις.

Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που επικεντρώνεται στο Θεό, απομακρύνεται από τα γήινα. 2 Ο Κύριος μας το είπε ξεκάθαρα ότι Αυτός είναι η Αλήθεια κι η Ζωή,  αν Τον ακολουθούμε θα μας ελευθερώσει, αρκεί να πιστέψουμε σε Αυτόν και να Τον ακολουθήσουμε: «Ελεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς, ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε».

Τι είναι ελευθερία; Ελευθερία είναι να βιώνουμε ότι δεν μας απειλεί τίποτα και κυρίως οι αρρώστιες κι ο θάνατος. Ελευθερία είναι να μην φοβόμαστε ότι μπορεί οποιοσδήποτε και οτιδήποτε να μας στερήσει τίποτα, ακόμη και τη ζωή μας. Θα μου πείτε αυτό δεν γίνεται κι όμως γίνεται: όταν έχουμε συνειδητοποιήσει τι είμαστε και όταν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Τριαδικό Θεό, την Πηγή της Ζωής και της αθανασίας.

Ελευθερία είναι να αισθανόμαστε ασφαλείς, να βιώνουμε πληρότητα, γαλήνη, να κάνουμε αυτό που μας οδηγεί ο πραγματικός εαυτός μας που είναι η ψυχή μας και όχι το εγώ μας που είναι ο ψεύτικος εαυτός μας. Η ψυχή μας βέβαια πρέπει να είναι καθαρή για να κατοικεί μέσα της ο Κύριος που είναι η μόνη Ζωή, η μόνη Πηγή της Ζωής ο οποίος μας στέλνει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας φωτίζει να πράττουμε ορθά και να είμαστε πλήρεις και ευτυχισμένοι.

Ο Λόγος του Θεού το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας μας έπλασε για να είμαστε και μας έδωσε κι ελεύθερη βούληση, μας αφήνει το ελεύθερο να είμαστε μαζί Του, που είναι η Ζωή, ή να μην είμαστε μαζί Του και να χάνουμε τη ζωή μας. Εμείς με τον Αδάμ επιλέξαμε να βαδίσουμε χωρίς την μόνη Πηγή της Ζωής που είναι ο Τριαδικός Θεός, αυτό όμως δεν είναι δυνατό, όπως το φυτό δεν ζει χωρίς το φως του ήλιου έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το Θεό.

Φεύγοντας στερηθήκαμε τη δυνατότητα της ζωής, διότι κοντά στο Θεό οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν ανάγκη να τρώνε για να λάβουν ενέργεια, η ψυχή τους έδινε ενέργεια στο σώμα τους την οποία ελάμβανε από τη θεία Χάρη του Θεού. Ο  Θεός που δεν ήθελε να χαθεί το πλάσμα που έπλασε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Του για να τον αγαπά του έδωσε «δερμάτινο χιτώνα», δηλαδή του έδωσε τη δυνατότητα να ζει όπως τα άλογα ζώα, να τρέφεται, να αναπαράγεται, αλλά  του άφησε την λογική που είχε, μακριά από το Θεό ο άνθρωπος έχασε την αθανασία του.

Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που επικεντρώνεται στο Θεό, απομακρύνεται από τα γήινα. 3  Ο Τριαδικός Θεός σπλαχνίσθηκε το πλάσμα Του κι ήλθε να του δώσει την δυνατότητα να ξαναενωθεί μαζί Του, να του δώσει πάλι την αθανασία που είναι η ζωή δίπλα Του. Ήλθε λοιπόν ο Θεός Λόγος και ενσαρκώθηκε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να μας βοηθήσει από κτιστοί που είμαστε να γίνουμε άκτιστοι, να ενωθούμε πάλι με το Θεό. Μας έδωσε τις εντολές Του, τα Μυστήρια και τις Τελετές με τα οποία μπολιαζόμαστε τη ζωή Του και τρεφόμαστε από τη θεία Χάρη του. Το κυριότερο που μας πρόσφερε με τον σταυρικό θάνατο Του και την Ανάστασή Του, ήταν η απαλλαγή μας από το θάνατο. Βαπτιζόμενοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας  μπολιαζόμαστε με το άκτιστο και ερχόμαστε στην κατάσταση πριν της πτώσης, με το Χρίσμα λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, καθαριζόμαστε με την Θεία  Εξομολόγηση και τρέφουμε την ψυχή μας από τη Χάρη του με την Θεία Κοινωνία.

Κάνοντας όλα τα παραπάνω είμαστε κοντά στον Τριαδικό Θεό, στον Κύριο στην μόνη Πηγή της Ζωής και κερδίζουμε την Αιώνια Ζωή. Τον Κύριο θα τον βλέπουμε συνεχώς μετά την αποχώρηση μας από τη γη, αλλά θα τον δούμε ακόμη καλύτερα στην Δευτέρα Παρουσία όπου θα αναστήσει και θα αφθαρτοποιήσει τα σώματα μας.

    Τι σημαίνει θα τα αφθαρτοποιήσει; Θα τα κάνει πιο λεπτοφυή, αέρινα, άφθαρτα όπως το σώμα του Ιησού χριστού μετά την Ανάσταση. Εκεί όσοι έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό θα τον βλέπουμε και βιώνουμε μια απέραντη πληρότητα, ελευθερία, γαλήνη, μακαριότητα. Αυτή αγαπητοί μου είναι η ελευθερία: η ζωή κοντά στο Ιησού  Χριστό τη μόνη Πηγή της Ζωής.

Η ελευθερία λοιπόν είναι μια κατάσταση που βιώνουμε όταν ακολουθούμε πλήρως το Θεό, όταν είμαστε θεοφόροι, όπως είναι οι Άγιοί μας. Ο Θεός μας έπλασε ελευθέρους, όμοιους με Αυτόν αρκεί να ακολουθούμε τις εντολές Του. Το Πρωτότυπο μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αν εμείς θέλουμε να έχουμε άλλο πρότυπο ή το εγώ μας, τότε παύουμε να είμαστε ελεύθεροι, είμαστε δούλοι στα πάθη μας και στις γήινες εξαρτήσεις.

Την ελευθερία μας την σέβεται ο Κύριος και δεν μας σώζει με τη θεία Χάρη, αν και μπορεί αν δεν δώσουμε την συγκατάθεση μας. Και αυτό μας το βεβαιώνουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας όπως ο άγιος Χρυσόστομος: «Η Χάρη παρόλο είναι Χάρη, σώζει όσους το θέλουν ή ο άγιος Κλήμης: «Όταν οι ψυχές το θέλουν αποστέλλει και ο Θεός το Πνεύμα, αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται και το εκ Θεού Πνεύμα».

ihsous Η ελευθερία είναι η ζωή μέσα στην Αλήθεια, που είναι ο Χριστός.

Ο πιο εύκολος δρόμος για να λάβουμε οτιδήποτε είναι να το προσφέρουμε στους άλλους. Θέλετε να σας αγαπούν αγαπήστε όλο τον κόσμο χωρίς να περιμένετε τίποτα, θα λάβετε από όλους αγάπη. Σεβαστήτε τους άλλους και θα σεβαστούν οπωσδήποτε κι αυτοί. Προσφέρετε τον εαυτό σας και τότε θα φθάσετε στη θέωση, αυτό έκανε ο Κύριος.

Μόνο αν προσφέρουμε ανιδιοτελώς, χωρίς όρους αγάπη τότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Δεν έχουμε ανάγκη τίποτα και κανένα δεν περιμένουμε τίποτα και τότε έχουμε τα πάντα. Το μεγαλύτερο μυστικό στον κόσμο είναι ότι δίνουμε αυτό πάντα λαμβάνουμε, αν αγαπάμε χωρίς να περιμένουμε τίποτα από τους άλλους, τότε όλοι μας αγαπούν.

Η ιδιοτέλεια μας στερεί τη θέωση. Ο Θεός κι εμείς όλοι αποτελούμε Ενότητα, θα βιώσουμε το Θεό, θα ενωθούμε με το Θεό μόνο όταν αγαπάμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς όρους. Τίποτα δεν είναι δικό μας, όλα μας τα δίνει ο Θεός για αυτό κι εμείς να δίνουμε τα πάντα χωρίς όρους.

Όποιος επικεντρώνεται στον εαυτό του δεν μπορεί ποτέ να ξεφύγει από τη γη, το χωροχρόνο, το φθαρτό το ρέον.

Για να σκεφθούμε τον άλλο, ο νους μας πρέπει να είναι στο Χριστό, διότι αν ο νους μας δεν είναι στο Χριστό δεν είναι ανοιχτή η καρδία μας, δεν μπορούμε να σκεφθούμε τον συνάνθρωπό μας δεν αντιλαμβανόμαστε την Ενότητα των Πάντων.

Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την πραγματική του φύση, συνδέεται με τον Δημιουργό του, παύει ν ανησυχεί και αυτοθεραπεύεται. Όταν νοιώθουμε άγχος, ανασφάλεια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε ξεκοπεί από την Πηγή μας.

Όποιος ενσωματώνεται στο Χριστό παίρνει κι αυτός όλες τις δυνατότητες Του, χωρίς το Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία κι όποιος αρνείται το Χριστό θα τον αρνηθεί κι ο Χριστός, όποιος όμως Τον ομολογήσει τότε ο Χριστός θα τον δεχτεί στη Βασιλεία Του: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».

    Από που προέρχεται και ο θάνατος; Από την στην αρχή παρακοή μας προς τον Θεό, από την παράβαση της εντολής που μας δόθηκε από τον Θεό, από την προγονική μας αμαρτία στον Παράδεισο, όπου ανυψώσαμε το εγώ μας και θελήσαμε να κερδίσουμε τη θέωση μόνοι μας χωρίς το Θεό.

Ώστε οι αρρώστιες και όλα τα βάσανα των πειρασμών προέρχονται από την αμαρτία, γιατί εξαιτίας αυτής ντυθήκαμε το τους «δερμάτινους χιτώνες», θνητό σώμα, και ήλθαμε στον πρόσκαιρο και φθαρτό αυτό κόσμο και καταδικασθήκαμε να ζούμε βίο γεμάτο από πολλά πάθη και πολλές συμφορές. Είναι λοιπόν η αρρώστια, δρόμος  δύσκολος και ανηφορικός, στον οποίο μας οδήγησε η αμαρτία και τελευταίος σταθμός του δρόμου αυτού είναι ο θάνατος.

eleutheria  Για να ελευθερωθούμε πραγματικά πρέπει να ελευθερωθούμε από τα τρία πάθη την φιλαργυρία, την φιληδονία, και την ματαιοδοξία. Ο διάβολος αποκτά δικαιώματα επάνω μας όταν επικεντρωνόμαστε στα πάθη που είναι η επικέντρωση  στο γήινο μας όχημα. Λύση είναι η μετάνοια, όπου πρέπει να λυπηθούμε ανάλογα με το μέγεθος της αμαρτίας. Το δικαίωμα του διαβόλου χάνεται με την εξομολόγηση.

Η αμαρτία είναι αυτή που μας στερεί την ελευθερία.

Σωζόμαστε όταν προσφέρουμε με ταπείνωση στους συνανθρώπους μας τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, γνωρίζοντας πάντα ότι προσφέρουμε για τη δόξα του Θεού κι όχι για να προβάλουμε το εγώ μας. Όταν επιδιώκουμε να  λαμβάνουμε δόξα από τους ανθρώπους, τότε εξαρτόμαστε από τους άλλους και χάνουμε την ελευθερία μας,  ξεκοβόμαστε από το Θεό και ζούμε δυστυχισμένοι.

Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που επικεντρώνεται στο Θεό, απομακρύνεται από τα γήινα. Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που επικεντρώνεται στην αγάπη, στο καλό όλων μας, όχι το καλό του εγώ μας που είναι μια πλάνη, που γίνεται με την παρότρυνση του διαβόλου, ο οποίος θέλει να μας οδηγήσει στην απομάκρυνση από το Θεό και την καταστροφή του.

Μόνο όταν γνωρίσουμε και συνδεθούμε με τον Ιησού Χριστό που είναι η Πηγή της Ζωής και της ελευθερίας τότε και μόνο τότε είμαι ελεύθεροι. Ελεύθεροι είμαι όταν ξεφύγουμε από το κτιστό και συνδεθούμε με το άκτιστο.

Ελευθερία είναι να αγαπάμε και να υπηρετούμε τους άλλους, η υπηρέτηση του εγώ μας δεν είναι ελευθερία αλλά σκλαβιά γιατί μας ξεκόβει από το Θεό. Ελεύθερη είμαστε όταν υποτάξουμε το εγώ μας, όταν καταργήσουμε το θέλημα μας και ακολουθούμε με το θέλημα του Θεού και τον συνανθρώπων μας.

Όταν προσφέρω μόνο τότε θα λάβω, όταν πάψω να σκέπτομαι τον εαυτό μου, τότε θα λάβω. Αγαπώ τότε θα λάβω αγάπη. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη όλοι τον περιφρονούν, αν προσφέρουμε αγάπη χωρίς όρους, όλοι τρέχουν δίπλα του. Πρέπει να βγούμε από τον εαυτό μας για να βρεθούμε με τους άλλους με το Θεό. Όταν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο όταν σκεφτούμε πρώτα  τους άλλους μπορούμε να δούμε το Θεό.

Ελευθερία σύμφωνα με του Πατέρες της φιλοκαλίας,  είναι φυσική κατάσταση κάθε ανθρώπου η ελεύθερη και απρόσκοπτη κοινωνία με το Θεό και με τον συνάνθρωπο. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να κοινωνεί ο άνθρωπος με το Θεό και τους συνανθρώπους του χωρίς εμπόδιο. Βάση όλης αυτής της κοινωνίας είναι η καρδιά η οποία για να μπορεί κοινωνεί πρέπει να είναι καθαρή και γεμάτη αγάπη.

Ελεύθεροι αισθανόμαστε όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας, όταν σταματά να μας πειράζουν αυτοί που μας απορρίπτουν και προσευχόμαστε για αυτούς. Ελευθερωνόμαστε όταν δεν μας ενδιαφέρει αν μας αποδέχονται ή μας απορρίπτουν αλλά να μας ενδιαφέρει να τηρούμε τις εντολές του Θεού.

Ελευθερία είναι να μεταποιήσουμε τα πάθη μας σε αρετές. Τα πάθη σκλαβώνουν, φθείρουν την ψυχή και το σώμα μας, μας δημιουργούν λύπη, σύγχυση και ταραχή. Ο άνθρωπος που διακατέχεται από τα πάθη χάνει κάθε ελευθερία του, υποτάσσεται με την προσμονή μιας ζωώδους θα λέγαμε ηδονής, που δεν ικανοποιεί την ψυχή του, αλλά την γεμίζει θλίψη. Τα πάθη κινητοποιούνται από το διάβολο, ο οποίος αφού παρακινήσει τον άνθρωπο να πέσει σε αυτά, στη συνέχεια τον κάνει να νοιώθει απελπισία για αυτό που έκανε. Συνειδητοποιήστε λοιπόν ότι όλο το μυστικό για να ζήσουμε ελεύθεροι είναι να αντιληφθούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να λάβουμε πραγματική χαρά από τα πάθη, η χαρά είναι ο Θεός κι Θεός δεν επισκέπτεται ποτέ τον άνθρωπο που είναι μέσα στα πάθη. Η απομάκρυνση από το Θεό, που έρχεται αυτόματα όταν πέσουμε στα πάθη, μας οδηγεί στην απελπισία, στο μαρασμό παθαίνουμε αυτό που παθαίνουν τα φυτά όταν στερούνται τον ήλιο. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν είναι κοντά στο Θεό, μόνο όταν ζει σύμφωνα με τις αρετές, ζει όπως ο Δημιουργός του.

Στερούμαστε τη χαρά από τα πάθη. Η χαρά προέρχεται από την ψυχή, τα πάθη δεν ικανοποιούν, αλλά αντίθετα θλίβουν την ψυχή. Τα πάθη είναι επικέντρωση στην ύλη, η ψυχή για να είναι ευτυχισμένη θα πρέπει να ζει όπως το Πρότυπό της, ο Χριστός.

Χρειάζεται να μετανοήσουμε για να ελευθερωθούμε, δυστυχώς σήμερα ο κόσμος πιστεύει ότι δεν έχει κάνει τίποτα για να μετανοήσει και να ελευθερωθεί. Για να είμαστε ελεύθεροι στη γη πρέπει να μετανοούμε συνεχώς, να έχουμε συνεχώς την αίσθηση μετάνοιας, τότε με την μετάνοια αυτή θα απαλλασσόμαστε συνεχώς από τα πάθη και τους πειρασμούς και θα ποθούμε συνεχώς την ένωση με τον Θεό. Ο Δημιουργός επιτρέπει να υποπέσουμε σε πειρασμούς και σε πάθη για να κινητοποιούμαστε με τη θλίψη που μας προκαλούν και να στρεφόμαστε προς τον Πατέρα μας, τον Θεό και να σωνόμαστε.

«Ο άνθρωπος πλάστηκε για να εικονίζει τον Θεό επί της γης, ο Θεός τον έκανε ον νοερό και αυτεξούσιο για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίο έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε δικό του θέλημα. Σκοπός της διάπλασης του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία τον Θεό, πλάστηκε λοιπόν για να γνωρίσει τον Πλάστη και Δημιουργό του, πλάστηκε για υψώνεται προς τον Θεό, πλάστηκε για να δοξάζει τον Θεό, πλάστηκε με σκοπό η δημιουργηθείσα κτίση να υμνεί ενσυνείδητα τον θείο Δημιουργό της.

»Το αυτεξούσιο λοιπόν αυτού το νοερό και το ηθικώς ελεύθερο του δόθηκαν για να εκπληρώνει το μέγα προορισμό του, τη μεγάλη αποστολή του, να συνδέει την γη με τον Ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει  την ευθεία οδό, πράττοντας μόνο το αγαθό,   που είναι γραμμένο στην καρδιά , το οποίο αυτός αυθόρμητα αγαπά. Διότι αλλιώς αν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος  και εξομοιώνεται με τα κτήνη και τους ανόητους.

»Χαρακτηριστικό της ψεύτικης ελευθερίας είναι η αγάπη του νόμου της αμαρτίας, η ηθική εξάρτηση, η ηθική αιχμαλωσία, η κακία, η ενοχή, η υπερηφάνεια, η αλαζονεία, η αναίδεια, η δειλία, το θράσος, η αναίδεια, η δειλία, το θράσος, η ανανδρία, η εξαχρείωση, η ασέβεια, η αδικία, το ψέμα κι όλες οι κακίες οι οποίες κατακηλιδώνουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο.

»Ο άνθρωπος είναι αληθινά ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθό και ενώ συνταυτίζει  την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως αμέσως αν αποκλίνει από την ευθεία, γίνεται αμέσως ανελεύθερος, η ελευθερία του πλέον είναι ψεύτικη επίδειξη ψεύτικης ελευθερίας. Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος, το άπειρο όχι μόνο δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την επεκτείνει και την αυξάνει, όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί»  (άγιος Νεκτάριος).

«Ελεύθερος είναι όποιος δεν σκλαβώνεται στις ηδονές αλλά κυριαρχεί με φρόνηση και εγκράτεια πάνω στο σώμα του και αρκείται με μεγάλη ευχαριστία σε ό,τι του δίνει ο Θεός, έστω και αν είναι πολύ λίγα.

Γιατί όταν βρεθούν σύμφωνοι ο νους που αγάπα τον Θεό αι η ψυχή, τότε ειρηνεύει όλο το σώμα, ακόμη και χωρίς να το θέλει, όταν η ψυχή θέλει τότε κάθε αμαρτωλή σωματική κίνηση σβήνεται. Έχοντας το αυτεξούσιο, μπορούμε να  μην πραγματοποιήσουμε τις πονηρές πράξεις που επιθυμούμε, αν το θελήσουμε, είναι στην εξουσία μας να ζούμε  με τρόπο που αρέσει στον Θεό και κανείς ποτέ δεν θα μας εξαναγκάσει να κάνουμε χωρίς τη θέληση μας κάτι κακό. Έτσι αν αγωνιζόμαστε, θα είμαστε άνθρωποι άξιοι του Θεού και ζήσουμε σαν άγγελοι στους ουρανούς.

»Αν θέλεις είσαι δούλος των παθών, αν θέλεις είσαι ελεύθερος και δε θα υποκύψεις στα πάθη, γιατί ο Θεός σε έκανε αυτεξούσιο. Και όποιος νικά τα πάθη της σάρκας στεφανώνεται με την αφθαρσία, αν υπήρχαν τα πάθη δεν θα υπήρχαν αρετές, ούτε στεφάνια που χαρίζονται από τον Θεό στους άξιους.

Ὁ λογικός άνθρωπος πολεμιέται διά μέσου των αισθήσεων από τα ψυχικά πάθη. Πέντε είναι οι αισθήσεις του σώματος: όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση και αφή. Υποκύπτοντας μέσω των αισθήσεων αυτά στα τέσσερα πάθη αιχμαλωτίζεται η άθλια ψυχή κι αυτά τα πάθη τη ψυχής είναι: κενοδοξία, χαρά, θυμός, δειλία» (άγιος Αντώνιος).

Συμπέρασμα: Ελευθερία βιώνουμε όταν βαδίζουμε προς τη θέωση. Μόνο αν αφεθούμε στο θέλημα του Θεού θα έχουμε γαλήνη και ελευθερία. Ελεύθεροι είμαστε όταν οι εντολές του Κυρίου γίνουν ο μόνος οδηγός στη ζωή μας, τότε διακατεχόμαστε από την έμπνευση του Θεού, είμαστε ευτυχισμένοι και δεν μας ενοχλεί τίποτα. Όλο το μυστικό για να κερδίσουμε την ελευθερία μας, είναι να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη και να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας,  έτσι ώστε ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας. Ελευθερία είναι αγάπη ταυτόχρονα στον αδελφό μας και τον Θεό. 

Αυτοθεραπεία από πρήξιμο στα δόντια, ουλίτιδα, κύστες και περιοδοντίτιδα. 3ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ  από τα βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» και  «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»

Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τέσσερα βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»σας τα στέλνω με  μεγάλη έκπτωση  και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766.

Και στα τέσσερα βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής.

Στην Ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr., που είναι πλήρως ανακαινισμένη θα βρείτε τα πάντα για την υγεία και ευτυχία σας.

Βλέπετε όλοι το κανάλι μου στο YouTube: Αλέξιος Φωτόπουλος, θα σας αλλάξει τη ζωή, σας κάνει να πετάτε από υγεία και χαρά.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
,

Δίδονται συνεχώς  σχεδόν δωρεάν σεμινάρια (αφήνει κάτι όποιος θέλει για το κόστος της αίθουσας) Ναυαρίνου 9 και Ιπποκράτους στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια ανακοινωνόταν στην ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr να έρχεστε χωρίς να κλείνετε θέση.

Στο άρθρο μου: http://www.afotopoulos.gr/arthra/233-h-therapeia-tvn-pantvn-ta-aitia-olvn-astheneivn-kathvs-kai-tropos-pou-mporoume-na-autotherapeutoume-na-ehoume-telies-sheseis-kai-afthonia θα βρείτε όλες τις απαντήσεις για τα προβλήματα που σας απασχολούν.

Για όποιο πρόβλημα υγείας έχετε να απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας.

Εφαρμόζοντας ότι λέει ο γιατρός σας μπορείτε παράλληλα να λαμβάνετε βοήθεια διαβάζοντας τα βιβλία μου θα βρίσκεται τρόπους να απαλλάσσεστε από τα αρνητικά σας συναισθήματα αλλά και να ξεμπλοκάρετε τους μεσημβρινούς σας που είναι ποτάμια που κυκλοφορεί η ενέργεια, οι οποίοι έχουν μπλοκαριστεί από τα αρνητικά συναισθήματα αυτά. Α-σθένεια σημαίνει α στερητικό του σθένους.

Σθένος είναι η δύναμη η ενέργεια. Α- ρώστεια σημαίνει ά στερικό του ρώστους που σημαίνει δύναμη- ενέργεια. Όταν σε ένα όργανο του στερούμε την ενέργεια τότε αυτό ασθενεί, αρρωσταίνει. Την ενέργεια την στερούμε με τα συνειδητά ή υποσυνείδητα αρνητικά μας συναισθήματα.

Τα βιβλία μου που μπορώ να σας τα στείλω με έκπτωση και έξοδα αποστολής δωρεάν. Επίσης μπορώ να σας εξηγήσω τα βιβλία μου από κοντά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου επικοινωνήστε μαζί μου στο 6977349766, Αλέξης Φωτόπουλος, Συγγραφέας – Ερευνητής.

Σημείωση: Όλα τα γραφήματα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μου, η στο facebook είναι από το βιβλίο μου Μια Ζώη γεμάτη Φως, είναι πνευματικά μου διακαιώματα, και απαγορεύεται η χρησιμοποιήση τους (για άρθρα η έκδοση εντύπων)  χωρίς την άδεια μου. Εννοείτε βέβαια ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε όλοι για να ξεμπλοκάρετε τους ενεργειακούς μεσημβρινούς σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά.

Αποποίηση: Βέβαια, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα παραπάνω  γραφόμενα είναι μεν απόψεις μεγάλων καθηγητών πανεπιστημίου, ερευνητών, κινέζικη ιατρική που εφαρμόζεται με επιτυχία χιλιετηρίδες, είναι πρακτικές που εφάρμοσα και έγινα καλά από την σκλήρυνση κατά πλάκας, που έπασχα, και βοηθώ και έχω βοηθήσει πάρα πολλούς να απαλλαγούν από τα αρνητικά τους συναισθήματα και να αυτοθεραπευτούν. Όμως, οι απόψεις αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους γιατρούς σας, που άλλωστε μόνο σε αυτούς η πολιτεία έχει δώσει επίσημα την άδεια να εξασκούν ιατρική. Άρα, ό,τι γράφεται σε αυτό το βιβλίο είναι μόνο για ενημέρωσή σας. Όταν έχετε προβλήματα υγείας, καλείστε να απευθύνεστε πρώτα στον γιατρό σας και παράπλευρα, αν επιθυμείτε, μπορείτε να απευθύνεστε σε πνευματικούς-ενεργειακούς ή εναλλακτικούς θεραπευτές, για να σας βοηθήσουν να αλλάξετε τρόπο ζωής και να απαλλαγείτε από τα αρνητικά συναισθήματα. Καλό είναι, επίσης, να συνεργάζεσθε με τον γιατρό σας, ώστε να αλλάζετε τον τρόπο ζωής σας, να γίνετε καλά  και να αποφεύγετε τα πολλά φάρμακα, τα οποία βλάπτουν μακροχρόνια την υγεία σας και καταστρέφουν τα ταμεία μας και την Εθνική οικονομία. 

 

 

afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας