Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. 1

Στη Θεία Κοινωνία δεχόμαστε μέσα μας το Φως το αληθινό, τον Ίδιο τον Χριστό, που μας τρέφει την ψυχή μας, μας φωτίζει τον νου μας, διαλύει το σκοτάδι της αμαρτίας, γεμίζει ειρήνη και χαρά τη ζωή μας και μας ανοίγει τον δρόμο για τη Θέωση, αφού η θνητή και φθαρτή ύπαρξή μας ενώνεται με την αθάνατη. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός γίνεται συνδετικός κρίκος διά του Οποίου ο απρόσιτος Τριαδικός Θεός έρχεται σε κοινωνία με τη θνητή και φθαρτή ανθρώπινη φύση και τη μεταβάλλει σε άφθαρτη, την αγιάζει και την κάνει ναό, κατοικία Του.

    Η Εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία είναι Μυστήρια της φιλανθρωπίας του Κυρίου.

Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. 2Όταν εξομολογούμαστε, είμαστε στο έλεος του Θεού. Οι αμαρτίες που εξομολογούμαστε σβήνονται κι οι δαίμονες δεν μπορούν μετά τον θάνατό μας να τις διαβάζουν και να απαιτούν την ψυχή μας.

Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. 3Το Άγιο Πνεύμα με την Εξομολόγηση μάς δίνει πάντα φώτιση και γαλήνη.

Όταν ξανακάνουμε την ίδια αμαρτία που έχουμε εξομολογηθεί να μην απελπιζόμαστε. Να συνεχίζουμε την προσπάθεια, πιστεύοντας ότι ο Κύριος μάς βοηθά πάντα να απαλλασσόμαστε από αυτή. Να κάνουμε όπως όταν πέφτουμε κάτω και σηκωνόμαστε πάντα, δεν μένουμε ποτέ πεσμένοι κάτω.

Στην Εξομολόγηση δεν χρειάζεται μόνο αφήγηση των γεγονότων, αλλά μετάνοια, συντριβή, πόνο καρδιάς για τα αμαρτήματά μας.

Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. 4Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. Γινόμαστε μέτοχοι της θείας Ζωής κι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Τα σώματά μας αγιάζουν, κάνουν θαύματα και ευωδιάζουν γιατί είναι πλήρη Πνεύματος Αγίου. Αυτό το βλέπουμε στα σώματα των αγίων της Εκκλησίας μας τα οποία φανερώνουν τη ζωή του Χριστού στο «σάρκινο χιτώνα» τους.

Η Εξομολόγηση για να έχει νόημα χρειάζεται μετάνοια και να έχουμε πραγματικά συγχωρήσει όλους τους εχθρούς μας. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω τον νου μου και ακολουθώ τον νου του Χριστού.

Είναι τέλειο η μετάνοια, η συντριβή, ο πόνος ψυχής να συνοδεύουν την Εξομολόγηση για να μας βοηθήσουν να ερχόμαστε κοντά στον Θεό.

Κάθε φορά που κοινωνάμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, περνάμε από τον θάνατο στη ζωή.

Όταν βαπτιζόμαστε και γινόμαστε μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, λαμβάνουμε τη ζωή του Χριστού και την κάνουμε δική μας ζωή. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία μάς δίνονται όλα τα

εργαλεία για να είμαστε κοντά στον Χριστό: αγωνιζόμαστε με την ταπείνωση, με την προσευχή, συμμετέχουμε στα Άγια Μυστήρια, κυρίως με τη Θεία Κοινωνία όπου με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού ζωοποιούμε το φθαρτό μας σώμα, περνάμε από τον θάνατο στη ζωή.

Όταν μετανοούμε, αισθανόμαστε συντριβή για αυτά που κάνουμε, εξομολογούμαστε και τότε το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει, μας καθαρίζει. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα μέσα μας μετά τη Βάπτιση, αλλά για να μείνει ζωντανό μέσα μας, χρειάζεται συνεχή μετάνοια. Με τη μετάνοια ελευθερωνόμαστε από τα πάθη μας, ελευθερωνόμαστε από κάθε τι που μας αποκόβει από τον Δημιουργό μας και το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει και μας οδηγεί στην ένωση αυτή.

Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. 5«Να βρείτε ένα Πνευματικό που να σας δίνει την ευλογία να κοινωνείτε όσο πιο τακτικά μπορείτε. Γιατί όπως έχει ανάγκη το σώμα μας να τρέφεται τακτικά, έτσι και η ψυχή χρειάζεται να τρέφεται τακτικά με τη Θεία Κοινωνία, αφού πρώτα έχετε καθαρθεί με τη θεία Εξομολόγηση. Με τη Θεία Κοινωνία το σώμα και το αίμα μας ενώνονται με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, που νίκησε τον θάνατο, που βρίσκεται τώρα δεξιά του Πατέρα. Η ψυχή μας θέλει τροφή που είναι η μετάνοια, η Εξομολόγηση, η ταπείνωση, η Θεία Κοινωνία». (Επίσκοπος Μόρφου Νεόφυτος)

Η Θεία Κοινωνία έχει αποτέλεσμα, όταν έχει ενεργοποιηθεί η Χάρη του Βαπτίσματος και του Χρίσματος που λάβαμε μικροί. Η επικοινωνία μας με τον Κύριο απενεργοποιείται από τα πάθη. Όταν ο Χριστός επανέρχεται στη ζωή μας γεμίζουμε αγάπη, φως, ζωή.

Η ενεργοποίηση της Χάρης του Βαπτίσματος επιτυγχάνεται όταν: καθαριζόμαστε με την ειλικρινή μετάνοια και Εξομολόγηση, προετοιμαζόμαστε με νηστεία και προσευχή, συγχωρούμε και αγαπάμε όλους τους συνανθρώπους μας. Τότε η Θεία Κοινωνία μάς φωτίζει και μας καθαρίζει.

Αυτό μας το λέγει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς Αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας». Δηλαδή μας λέγει, για να μας καθαρίζει το Αίμα του Χριστού από κάθε αμαρτία, χρειάζεται να ζούμε μέσα στο Φως, όπως ο Χριστός είναι Φως, και τότε έχουμε τέλεια κοινωνία μεταξύ μας.

   Για να βιώνουμε την Θεία Ευχαριστία ως Βασιλεία του Θεού, χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι, καθαροί. Να προηγείται πάντα ενεργοποίηση της Χάρης του Βαπτίσματος, που επιτυγχάνεται με ειλικρινή και εκ βαθέων Εξομολόγηση. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν έχουν αμαρτήσει και δεν χρειάζεται να εξομολογούνται.

Αυτό όμως είναι λάθος, όπως μας επισημαίνει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής αλλά και αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, Ιωάννης: «ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν, ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν, ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας».

    Δηλαδή, εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτήσει, εξαπατάμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει μέσα μας. Είναι σαν να διαψεύδουμε τον Θεό και τότε ο Λόγος και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει μέσα μας. Εάν όμως με συναίσθηση της ενοχής μας, ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι αξιόπιστος ο Θεός, για την τήρηση της υπόσχεσης του περί της άφεσης των αμαρτιών μας. Είναι δε και δίκαιος, ώστε βάσει της θυσίας του Υιού Του, να συγχωρεί τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίζει από κάθε αδικία.

Για να βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία ως κοινωνία με τον Θεό και τους ανθρώπους, χρειάζεται να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Οι περισσότεροι λένε: «τον έχω συγχωρήσει, αλλά δεν έχω σχέση μαζί του». Αυτό δεν είναι συγχώρηση, είναι ένα τέχνασμα του νου. Για να συγχωρούμε πραγματικά, χρειάζεται να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, για να συγχωρούμε, σημαίνει η συνειδητότητά μας να πάλλεται με τριακόσιους πενήντα παλμούς το δευτερόλεπτο (στους πεντακόσιους παλμούς το δευτερόλεπτο βιώνουμε την αγάπη χωρίς όρους).

«Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κακεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφὸς σοῦ ἔχει τὶ κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σοῦ, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου». Ο Κύριος μας το λέγει ξεκάθαρα δεν έχει νόημα να Του προσφέρουμε δώρα και να πάρουμε τα δώρα Του (να προσφέρουμε άρτο και οίνο και να λαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα Του) αν δεν συγχωρούμε τον εχθρό μας. Συγχώρηση σημαίνει να χωρώ μαζί με τον άλλο, να είμαι μαζί του, να τον αγαπώ. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να έχω ανοίξει την καρδιά μου, να έχω ενεργοποιήσει την ύπαρξη του Χριστού που έχει εγκατασταθεί με το Βάπτισμα μέσα μου.

    Κάθε πότε πρέπει να κοινωνάμε; Ο μέγας Βασίλειος σε επιστολή του σε κάποια ευγενή πατρικία την συμβουλεύει να κοινωνά και να μεταλαμβάνει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού αν μπορεί κάθε ημέρα. Διότι ο Ίδιος ο Κύριος μας είπε: «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». Όταν, λοιπόν, μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου γεμίζουμε θεία Χάρη.

Αν κάποιος δεν κοινωνεί για τρεις εβδομάδες, νεκρώνεται πνευματικά. Αυτό συμβαίνει, γιατί η ψυχή μας δεν έχει πάρει την πνευματική τροφή που χρειάζεται για να είναι πνευματικά υγιής.

«οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς».           

    «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις, ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι᾿ ἐμέ. ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα».

Όλα τα παραπάνω λόγια, περιέχουν όλο το νόημα της ζωής. Το Αναστημένο Σώμα και Αίμα του Χριστού, μας τρέφει την ψυχή, μας συνδέει με το άκτιστο. Μας συνδέει με τον Τριαδικό Θεό, τον μοναδικό Θεό και μας κάνει κι εμάς κατά Χάριν θεούς.

Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος: «αυτός που τρώει τη Σάρκα Μου και πίνει το Αίμα Μου, δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά ζει αιώνια. Τον αναστήνω την εσχάτη ημέρα και γινόμαστε όλοι «ένα». Εγώ είμαι μέσα Του κι αυτός μέσα Μου και έτσι φθάνει εις τη Θέωση. Το αντίθετο όμως αν κάποιος δεν μετέχει στη Θεία Κοινωνία, δεν έχει και μετοχή στη ζωή, διότι η μόνη Πηγή της ζωής είναι ο Τριαδικός Θεός».

Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. 6Η Εξομολόγηση είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο καθώς με αυτή όλα τα «πεσμένα» ανορθώνονται. Ό,τι και να έχει κάνει, ο άνθρωπος με την Εξομολόγηση ελευθερώνεται. Ελευθερώνεται από το κακό, από τα δεσμά του διαβόλου γιατί τον αλυσοδένουν οι αμαρτίες.

Με την ταπεινή και ειλικρινή Εξομολόγηση, ο Θεός μάς καθαρίζει και μας απαλλάσσει από κάθε αμαρτία, λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος:

«Αν όμως περπατούμε μέσα στο φως, όπως Εκείνος είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού, του Υιού Του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, και μας καθαρίζει από κάθε αδικία και αμαρτία. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτήσει, κάνουμε τον Θεό ψεύτη και ο λόγος Του δεν είναι μέσα μας». 

«Με τη μετοχή μας στο Ποτήριο του Χριστού, με τη μετάληψη του Σώματος και Αίματός Του, δεχόμαστε επίσης και τη Θεότητά Του, όπως αυτή φανερώνεται από τον Ίδιο σαρκωμένη επάνω στη Γη και όπως αυτή αιωνίως παραμένει στους ουρανούς. Αυτή είναι η οδός: με την «εν αγάπη» ένωσή μας με τη Θεία Υπόσταση του Μονογενούς Υιού γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ο Ουράνιος Πατέρας μας υιοθετεί στους ατελεύτητους αιώνες, ως υποστάσεις στην πληρότητα της τελείωσής μας «εικόνα και καθ’ ομοίωση Αυτού». (άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ)

Η Θεία Κοινωνία είναι η Πηγή της ζωής, η πηγή του ελέους, η Πηγή της αθανασίας μας, λέγει ένας από τους μεγαλύτερους αγίους που ιερουργούσε και κοινωνούσε χιλιάδες ανθρώπους. Τα λόγια του αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης χαράσσονται ανεξίτηλα στην καρδιά μου και με κάνουν να συνειδητοποιώ τι εστί Θεία Κοινωνία:

krostandis1«Το Πανάχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι η ανεξάντλητη και η πάμπλουτη πηγή της συμφιλίωσης με τον Θεό, της κάθαρσης, του ελέους, της ανακαίνισης, της αθανασίας και της Θέωσης για όλους τους πιστούς. Από αυτή αναβλύζει η συμφιλίωση και η κάθαρση ολόκληρου του κόσμου, η πιο αποτελεσματική μεσιτεία για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.

»Μέσα μας δεν έχουμε την αληθινή ζωή, αν προηγουμένως δεν πλησιάσουμε την Πηγή της ζωής, τον Ιησού Χριστό. Ο εξουσιαστής της ζωής παραθέτει τον εαυτό Του ως τροφή και ποτό εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. Πλουσιοπάροχα δίνει ζωή σε εκείνους που κοινωνούν. Χωρίς τη συχνή Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει ευθεία οδός για τον αγιασμό.

»Εάν ο κόσμος δεν είχε το Άχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου δεν θα είχε το αγαθό της πραγματικής ζωής, δεν θα είχε το χάρισμα του αγιασμού. Ναι! Αυτή είναι η πραγματική ζύμη της πνευματικής, της ουράνιας, της αγίας ζωής, που δίδεται στην ανθρωπότητα. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Σε αυτό το Μυστήριο, στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή της Κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, η αγάπη του Θεού φανερώνεται με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Διότι ο Κύριος ολόκληρο τον εαυτό Του κένωσε για τη σωτηρία μας.

»Η Θεία Τροφή καθημερινά θαυματουργεί μέσα μου, γκρεμίζει το έργο των δυνάμεων του Άδη, που ακατάπαυστα στρέφονται εναντίον μου με τα διάφορα πάθη και τις αμαρτωλές συνήθειες. Πραγματοποιεί θαύματα κάθαρσης, αγιασμού, ειρήνης ελευθερίας, ανακαίνισης του πνεύματος και του σώματος, τα οποία στερούμαι με τους αμαρτωλούς λογισμούς και τις πονηρές κινήσεις της καρδιάς. Το θαύμα της δύναμης των θείων Μυστηρίων ζει μέσα μου καθημερινά, και γι’ αυτό ευγνωμονώ με όλη μου την καρδιά τον Κύριό μου, Ιησού Χριστό, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

»Όλοι μας αγαπάμε τη ζωή, αλλά δεν υπάρχει πραγματική ζωή χωρίς τον Ιησού Χριστό. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστική πηγή της αληθινής ζωής διότι μέσα της βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός. Ο Ζωοδότης προσφέρει τον εαυτό Του «βρώσιν και πόσιν» των πιστών. Δίδει με αφθονία ζωή που κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα Του. Τι ευτυχία, τι μακαριότητα της φύσης μας να δέχεται εντός της τη θεότητα και την ανθρωπότητα του Χριστού.

»Στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ευρίσκεται αυτοπροσώπως ο Κύριος και ως Θεός και ως άνθρωπος, επιτελεί εκπληκτικά θαύματα σε όσους συνειδητά κοινωνούν: ανασταίνει ψυχές, θεραπεύει, αγιάζει και αναμορφώνει τον άνθρωπο. Λαμβάνετε, τρώγετε, πίνετε από την Πηγή της αθανασίας, ζείτε και μην πεθαίνετε με τον πνευματικό θάνατο.

»Τι γλυκύτητα και τι γαλήνη απλώνεται ξαφνικά στην ταραγμένη ψυχή και στο σώμα μετά την μετάληψη των θείων Μυστηρίων. Η ροή των αμαρτωλών λογισμών και οι κινήσεις των παθών σταματούν. Το Άχραντο Σώμα και Τίμιο Αίμα του Κυρίου αποτελούν Πηγή πάμπλουτη συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι τα μέσα της κάθαρσης, του αγιασμού, της ανακαίνισης, της Θέωσης». (άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. 7«Πρέπει να αντιληφθούν ότι η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι το ισχυρότερο φάρμακο που υπάρχει!!» (άγιος Παΐσιος). 

Συμπέρασμα: Όλοι μας αγαπάμε τη ζωή, αλλά δεν υπάρχει πραγματική ζωή χωρίς τον Ιησού Χριστό. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστική πηγή της αληθινής ζωής διότι μέσα της βρίσκεται ο ίδιος ο Χριστός. Το Άχραντο Σώμα και Τίμιο Αίμα του Κυρίου αποτελούν Πηγή πάμπλουτη συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι τα μέσα της κάθαρσης, του αγιασμού, της ανακαίνισης, της Θέωσης.

    Με τη μετάληψη του Σώματος και Αίματός Του, δεχόμαστε επίσης και τη Θεότητά Του, όπως αυτή φανερώνεται από τον Ίδιο σαρκωμένη επάνω στη Γη και όπως αυτή αιωνίως παραμένει στους ουρανούς. Αυτή είναι η οδός: με την «εν αγάπη» ένωσή μας με τη Θεία Υπόσταση του Μονογενούς Υιού γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν. Με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνουμε την αθάνατη ζωή του Θεού και γινόμαστε κι εμείς αθάνατοι. Γινόμαστε μέτοχοι της θείας Ζωής κι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας.

    Στη Θεία Κοινωνία δεχόμαστε μέσα μας το Φως το αληθινό, τον Ίδιο τον Χριστό, που μας τρέφει την ψυχή μας, μας φωτίζει τον νου μας, διαλύει το σκοτάδι της αμαρτίας, γεμίζει ειρήνη και χαρά τη ζωή μας και μας ανοίγει τον δρόμο για τη Θέωση, αφού η θνητή και φθαρτή ύπαρξή μας ενώνεται με την αθάνατη. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός γίνεται συνδετικός κρίκος διά του Οποίου ο απρόσιτος Τριαδικός Θεός έρχεται σε κοινωνία με τη θνητή και φθαρτή ανθρώπινη φύση και τη μεταβάλλει σε άφθαρτη, την αγιάζει και την κάνει ναό, κατοικία Του.

    Η Εξομολόγηση είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο, με την οποία όλα τα «πεσμένα» ανορθώνονται. Ό,τι και να έχει κάνει ο άνθρωπος με την Εξομολόγηση, ελευθερώνεται από το κακό, τα δεσμά του διαβόλου που τον έχουν αλυσοδέσει οι αμαρτίες. Το Άγιο Πνεύμα με την Εξομολόγηση μάς δίνει πάντα φώτιση και γαλήνη.

Αυτοθεραπεία από πρήξιμο στα δόντια, ουλίτιδα, κύστες και περιοδοντίτιδα. 3ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ  από τα βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» και  και κυριως από το νεο μου βιβλιο «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»

Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τέσσερα βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Πηγή των Πάντων» «Ο Δρόμος προς τη Θέωση»σας τα στέλνω με  μεγάλη έκπτωση  και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766.

Και στα τέσσερα βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής.

Στην Ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr., που είναι πλήρως ανακαινισμένη θα βρείτε τα πάντα για την υγεία και ευτυχία σας.

Βλέπετε όλοι το κανάλι μου στο YouTube: Αλέξιος Φωτόπουλος, θα σας αλλάξει τη ζωή, σας κάνει να πετάτε από υγεία και χαρά.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
,

Δίδονται συνεχώς  σχεδόν δωρεάν σεμινάρια (αφήνει κάτι όποιος θέλει για το κόστος της αίθουσας) Ναυαρίνου 9 και Ιπποκράτους στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια ανακοινωνόταν στην ιστοσελίδα μου www.afotopoulos.gr να έρχεστε χωρίς να κλείνετε θέση.

Στο άρθρο μου: http://www.afotopoulos.gr/arthra/233-h-therapeia-tvn-pantvn-ta-aitia-olvn-astheneivn-kathvs-kai-tropos-pou-mporoume-na-autotherapeutoume-na-ehoume-telies-sheseis-kai-afthonia θα βρείτε όλες τις απαντήσεις για τα προβλήματα που σας απασχολούν.

afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας