Η α-λήθεια είναι μέσα μας, η έξοδος από το εγώ είναι μέσα μας, η πληροφορία είναι μέσα μας, η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα μας

 «Η α-λήθεια είναι μέσα μας, η έξοδος από το εγώ  είναι μέσα μας,  η πληροφορία είναι μέσα μας, η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα μας». «Η μοναδική πραγματική θεραπεία, είναι η εμψύχωση μας, η βίωση της α-λήθειας, της αγάπης». «Η ελευθερία, η αγάπη, η ευτυχία, όλα αυτά τα έχουμε μέσα μας, αλλά δεν το γνωρίζουμε, γι’ […]