Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

   metamorfosi-sotiros

Η Σωτηρία μας είναι Χριστός

Ο αναστημένος Χριστός μας χαρίζει την Αιώνια Ζωή για αυτό είναι ο μόνος σωτήρας μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός πάνω από όλους ευλογητός εις του αιώνας αμήν, ο οποίος ήλθε και έδωσε τη ζωή Του για να καθαρίσει και να μας λυτρώσει από την αμαρτία, μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος:«ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων».

Ο Δημιουργός μας μάς αγαπά τόσο πολύ, που θέλησε να μας βοηθήσει να φθάσουμε στη θέωση, στέλνοντας τον Ιησού Χριστό για να μας σώσει, για να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε την Αιώνιο Ζωή: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». 

Το ρήμα σώζω σημαίνει γίνομαι ολόκληρος, ο Χριστός λοιπόν ήλθε να μας επαναφέρει την φθαρθήσα φύση μας και να την κάνει ακέραιη, ολόκληρη. Η σωτηρία  μας λοιπόν είναι ο Χριστός. Η φθαρθήσα φύση μας δια της Παναγίας ενώθηκε με το άφθαρτο και δημιουργήθηκε ο Θεάνθρωπος Χριστός που ήλθε να μας σώσει  από τη φθορά και το θάνατο και το απέδειξε με την Ανάσταση Του όπου κατατρόπωσαι τον Άδη.

 «Γιατί αν ομολογήσεις με το στόμα σου ως Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, θα σωθείς» (Απόστολος Παύλος).   Δεν θα σωθούμε μόνο όταν αρνηθούμε να μετανοήσουμε και να συγχωρήσουμε τον εχθρό μας. Ο Θεός μας συγχωρεί μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουμε συγχωρήσει τον εχθρό μας. Μόνο όλοι μαζί χωρούμε στην αγκαλιά του Θεού, συγχωρώ σημαίνει χωρώ μαζί, υπάρχω μαζί.

Ο Ιησούς Χριστός είναι το Φως το αληθινό που με την Ανάσταση του, ανασταίνει κι όλους εμάς που τον ακολουθούμε, είναι τα πάντα για μας ας Τον ακολουθήσουμε και τότε θα κερδίσουμε και την παρούσα αλλά κυρίως την Αιώνια Ζωή. Με την Ανάσταση του ο Κύριος μας έδωσε την αθανασία, ο τάφος δεν είναι το τέρμα της ζωής μας, το είδαμε στο Χριστό, το είδαμε στην Παναγία, το βλέπουμε σε όλους τους αγίους. Δια του θανάτου πορευόμαστε στη ζωή, για αυτό όλοι οι άγιοι πήγαιναν με χαρά να τους θυσιαστούν, γιατί φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα έβλεπαν τα πάντα, γνώριζαν απόλυτα ότι τους περιμένει η θέωση, ο αγιασμός.

«Ο Χριστός έδειξε τέτοια αναμάρτητη βιοτή, τέτοιο μεγαλείο αγάπης, ώστε πέθανε για χάρη των ανθρώπων, ακόμη και των εχθρών Του. Ο Ουράνιος Πατέρας  βλέποντας την τέλεια αναστροφή και θυσία του Χριστού αναγνώρισε στο Πρόσωπο Του τον άνθρωπο, όπως τον είχε σκεφθεί  «προ χρόνων αιωνίων». Γι’ αυτό όποιος ακολουθήσει τα ίχνη και το παράδειγμα του Ιησού, του Ουράνιου αυτού Ανθρώπου γίνεται δεκτός από Αυτόν  και εγκαθίσταται  στα δεξιά του θρόνου Του. Όταν Τον ακολουθούμε, γίνεται για μας «πρωτότοκος εκ των νεκρών» και εμείς γινόμαστε αδελφοί Του. Έτσι ο Χριστός  μας δίνει δωρεάν την ίδια δόξα που Εκείνος κέρδισε με το Πάθος και την Ανάσταση Του» (άγιος Σωφρόνιος Ζαχάρωφ).

Ο Χριστός είναι Σωτήρας μας ήλθε να μας σώσει από τον χειρότερο εχθρό μας, το θάνατο. Κανένας με ανθρώπινη σάρκα δεν κατάφερε να αναστηθεί από του νεκρούς, μόνο ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός το έκανε κι αν Τον ακολουθήσουμε μπορούμε να σωθούμε κι εμείς. Δεν είναι θρησκεία η πίστη στον Ιησού Χριστό, είναι ο μόνος δρόμος στη ζωή μας, γιατί Αυτό είναι η μόνη Αλήθεια και Ζωή.

«Ἄρατε τόν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ και εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν», μας λέγει ο Κύριος. Εγώ είμαι η λύση για όλα σας τα προβλήματα, είμαι η Πηγή των Πάντων, ακολουθήστε αυτό που κάνω Εγώ, που είναι: να Είμαι πράος και ταπεινός. Αν κάνετε αυτό τότε θα σωθείτε θα γίνεται ακέραιοι θα βαδίσετε προς τη θέωση.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη επιστολή του μας εξηγεί ότι ο Κύριος ήλθε σώσει τον κόσμο και θα σωθούν όσοι πιστέψουν στον Ιησού ότι είναι ο Χριστός και είναι ο Υιός του Θεό και θα ακολουθήσουν τις εντολές Του:

«Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός έχει γεννηθεί από το Θεό, και καθένας που αγαπά τον γεννήτορα αγαπά και τον γεννημένο από αυτόν.  Με αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα τέκνα του Θεού: όταν αγαπούμε το Θεό και κάνουμε τις εντολές Του. Γιατί αυτή είναι η αγάπη προς το Θεό: το να τηρούμε τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι βαριές, γιατί καθετί που έχει γεννηθεί από το Θεό νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας. Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός που νικά τον κόσμο παρά μόνο εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού». 

Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ξεκάθαρα ότι η ζωή μας σύμφωνα με το λόγο του Χριστού μας ελευθερώνει από το αμαρτία που μας οδηγεί στον θάνατο και μας οδηγεί την Αιώνια Ζωή.

«Καμιά λοιπόν καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σ’ αυτούς που ζουν μέσα στο Χριστό Ιησού.

Γιατί ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για το νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία, και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απαίτηση του νόμου μέσα σ’ εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά Πνεύμα.

»Γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα φρονούν τα πράγματα της σάρκας, ενώ οι κατά Πνεύμα τα πράγματα του Πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Γιατί το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα προς το Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, γιατί ούτε δύναται να υποταχτεί. Και αυτοί που ζουν με τη σάρκα δε δύνανται να αρέσουν στο Θεό.

»Εσείς όμως δε ζείτε με τη σάρκα αλλά με το Πνεύμα, αν βέβαια Πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει Πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Αν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, αφενός το σώμα είναι νεκρό εξαιτίας της αμαρτίας, αφετέρου το πνεύμα είναι ζωή εξαιτίας της δικαίωσης.

»Αν λοιπόν το Πνεύμα Εκείνου που έγειρε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, αυτός που έγειρε το Χριστό από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας μέσω του Πνεύματός Του που κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε οφειλέτες όχι στη σάρκα, για να ζούμε κατά σάρκα, γιατί αν ζείτε κατά σάρκα, μέλλετε να πεθάνετε. Αν όμως με το Πνεύμα θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε».

Ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί ότι ο Κύριος ήλθε να μας σώσει και μας συμφιλίωσε με το Θεό δίνοντας το αίμα Του.

«Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σ’ εμάς με το ότι, ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Πολύ περισσότερο, λοιπόν, τώρα που δικαιωθήκαμε με το αίμα του θα σωθούμε μέσω Αυτού από την οργή.  Γιατί αν, όταν ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με το Θεό μέσω του θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότερο, αφού συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε με τη ζωή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και καυχιόμαστε για το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου τώρα λάβαμε τη συμφιλίωση».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει σαν βάση τον Ιησού Χριστό την Σταύρωση και την Ανάστασή Του. Ακολουθώντας τον Κύριο στην σταύρωση όλοι θα φθάσουμε στην ανάσταση και θα νικήσουμε το θάνατο.

Ο Κύριος είναι ο οδηγός μας, σαρκώθηκε για να μας δείξει τον δρόμο να για να γυρίσουμε στην Πατέρα.

«Όλα στην Ορθοδοξία είναι Σταυροαναστάσιμα, όλοι κι όλα σταυρώνονται, για να αναστηθούν με τον Χριστό. Χωρισμένοι από τον Αναστάντα Κύριο έχουμε πικρή γεύση του θανάτου. Ο πολιτισμός  μας αρνείται τον Αναστάντα και αυτοκαταδικάζεται να είναι πολιτισμός θανάτου.

»Ούτε οι απολαύσεις ούτε τα επιτεύγματά μας, ούτε οι ανθρωπιστικές μας εξάρσεις μπορούν να νικήσουν τον νόμο της καθολικής φθοράς. Αισθανόμαστε τον θάνατο να βασιλεύει πάνω μας και να μας κατακλύζει.

»Όσο όμως πλησιάζουμε και κοινωνούμε με τον Αναστάντα Κύριο, αισθανόμαστε ότι ο θάνατος δεν μας εξουσιάζει. Η δύναμη του Αναστάντα ζωοποιεί τα μέλη μας περνά μέχρι τα οστά μας, μας δίνει ειρήνη, Χάρη και ελευθερία από τον Θάνατο. Ντυνόμαστε κι εμείς την δική Του ευπρέπεια και λαμπρότητα.

»Πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Αναστάς  Κύριος έρχεται με πολλή ευσπλαχνία και σήμερα σε μας για να μας φέρει μέσα στην δική μας αδυναμία, το σκοτάδι, τη λύπη, την απελπισία, την παλαιότητα, την ολιγοπιστία, την φτώχια, τη νεκρότητα, τη φθορά, την ασθένεια και την αμαρτωλότητα, την δική του δύναμη, Χάρη, συγχώρηση, αγάπη, Φως, ειρήνη, αφθαρσία, αιωνιότητα, κοινότητα ζωής, παράκληση, αγιασμό.

»Πιστεύουμε κι ομολογούμε ότι η ζωή μας χωρίς τον Αναστάντα Χριστό είναι κόλαση. Τον Αναστάντα Κύριο βλέπουμε και οικειοποιούμαστε: με την προσευχή, την μελέτη του λόγου Του, την άσκηση, την αγάπη, την ταπείνωση, και την τήρηση των αγίων Του εντολών.

»Πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό τον Θεάνθρωπο ως τον μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή μας γιατί μόνον Αυτός νίκησε το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο και δι’ Αυτού και εν Αυτώ μετέχουμε και εμείς οι αμαρτωλοί στην νίκη Του και γινόμαστε αιώνιοι και αθάνατοι. Τα πρώην τέκνα του θανάτου γινόμαστε γιοί της Ανάστασης» (Αρχιμανδρίτης, Γεώργιος Καψάνης).

Ο Χριστός είναι η τέλεια αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε να ενώσει τον Θεό και τον άνθρωπο, ήλθε εδώ να μας κάνει κατά Χάρη θεούς και μας υποσχέθηκε να είναι για πάντα μαζί μας: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Σκοπός μας είναι να πιστέψουμε, να αποδεχθούμε και να εφαρμόσουμε όλα όσα μας δίδαξε για να οδηγηθούμε στη θέωση.

«Οι άνθρωποι καταδίκασαν τον Θεό σε θάνατο, Ο Θεός όμως με την Ανάστασή Του «καταδικάζει τους ανθρώπους σε αθανασία. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεό θνητό, αλλά ο Θεός με την Ανάστασή Του κατέστησε τους ανθρώπους αθάνατους. Αναστήθηκε ο σταυρωθείς Θεός και απέκτεινε  το θάνατο, ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον, η αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του.

   Με την Ανάσταση του Θεανθρώπου, η ανθρώπινη φύση οδηγήθηκε τελεσίδικα στην οδό της αθανασίας και έγινε φοβέρα γι’ αυτό το θάνατο. Διότι πριν την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος ήταν φοβερός για τον άνθρωπο, μετά την Ανάσταση του Κυρίου γίνεται ο άνθρωπος φοβερός για το θάνατο, εάν ζει  με πίστη στον Αναστάντα Χριστό ο άνθρωπος ζει υπεράνω θανάτου, καθίσταται απρόσβλητος από το θάνατο. Έτσι όταν ο «εν Χριστώ» άνθρωπος πεθαίνει αφήνει απλά το ένδυμα του σώματός του, για να ντυθεί ξανά με αυτό κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας.

»Κάθε λόγος του Χριστού είναι γεμάτος Θεό, γι’ αυτό όταν εισέρχεται στη ψυχή τού ανθρώπου, την καθαρίζει από κάθε ρύπο. Από κάθε του λόγο βγαίνει δύναμη, η οποία καθαρίζει από την αμαρτία. Γι’ αυτό ο Σωτήρας στο Μυστικό Δείπνο είπε στους πάντα παρόντες ακροατές του, στους μαθητές του, τούς λόγους εκείνους: «ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν».

»Κάθε λόγος του Σωτήρα είναι γεμάτος αλήθεια και όταν εισέλθει στη ψυχή την αγιάζει σ’ όλη την αιωνιότητα. Γι’ αυτό ο Σωτήρας απευθύνει τη προσευχή του, προς τον ουράνιο Πατέρα του: «Πάτερ ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι». Δεν δέχεσαι το λόγο του Χριστού σαν λόγο του Θεού, σαν λόγο αληθείας; Αυτό είναι ψέμα και ο πατέρας του ψέματος που βρίσκεται μέσα σου, επαναστατεί κατ’ αυτής της αλήθειας. Σε κάθε λόγο του Σωτήρα υπάρχουν πολλές υπερφυσικές αλήθειες και ευλογίες. Και αυτό είναι που χαριτώνει τη ψυχή του ανθρώπου, όταν ο λόγος του Χριστού την επισκεφθεί. Σαν ζώσα χαροποιός δύναμη, ο λόγος του Θεού ενεργεί θαυματουργικά και ζωοδοτικά, όταν ο άνθρωπος τον ακούει και τον δέχεται με πίστη.

»Σε όλα αυτά το βασικό, το βασικότερο, είναι η πίστη και το αίσθημα αγάπης προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί με τη θαλπωρή αυτού του αισθήματος ανοίγεται το μυστήριο κάθε λόγου του Θεού, όπως με τη θαλπωρή των ακτίδων του ήλιου ανοίγει ο κάλυκας του εύοσμου λουλουδιού» (άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς).

Συμπέρασμα: Ο Ουράνιος Πατέρας  βλέποντας την τέλεια αναστροφή και θυσία του Χριστού αναγνώρισε στο Πρόσωπο Του τον άνθρωπο, όπως τον είχε σκεφθεί  «προ χρόνων αιωνίων».

   Όσο όμως πλησιάζουμε και κοινωνούμε με τον Αναστάντα Κύριο, αισθανόμαστε ότι ο θάνατος δεν μας εξουσιάζει. Η δύναμη του Αναστάντα ζωοποιεί τα μέλη μας περνά μέχρι τα οστά μας, μας δίνει ειρήνη, Χάρη και ελευθερία από τον Θάνατο. Ντυνόμαστε κι εμείς την δική Του ευπρέπεια και λαμπρότητα.

    Οι άνθρωποι καταδίκασαν τον Θεό σε θάνατο, Ο Θεός όμως με την Ανάστασή Του «καταδικάζει τους ανθρώπους σε αθανασία. Με την Ανάσταση του Θεανθρώπου, η ανθρώπινη φύση οδηγήθηκε τελεσίδικα στην οδό της αθανασίας και έγινε φοβέρα γι’ αυτό το θάνατο. Έτσι όταν ο «εν Χριστώ» άνθρωπος πεθαίνει αφήνει απλά το ένδυμα του σώματός του, για να ντυθεί ξανά με αυτό κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας.

   Κάθε λόγος του Σωτήρα είναι γεμάτος αλήθεια και όταν εισέλθει στη ψυχή την αγιάζει σ’ όλη την αιωνιότητα. Σαν ζώσα χαροποιός δύναμη, ο λόγος του Θεού ενεργεί θαυματουργικά και ζωοδοτικά, όταν ο άνθρωπος τον ακούει και τον δέχεται με πίστη. Κάθε λόγος του Χριστού είναι γεμάτος Θεό, γι’ αυτό όταν εισέρχεται στη ψυχή τού ανθρώπου, την καθαρίζει από κάθε ρύπο.

Μεταμορφωση του Σωτήρα, Θεανθρώπου Ιησου Χριστού

“Μετεμορφώθης εν τω όρει, Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις μαΘηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ήδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς το Φως σου το άίδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι”.

Αυτό που έγινε στο όρος Θαβώρ, αυτό που ονομάζουμε Μεταμόρφωση του Κυρίου είναι ότι οι μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης  με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος μπόρεσαν κι είδαν την πραγματική δόξα του Κυρίου, τον είδαν όπως ήταν πραγματικά αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν όπως είναι πραγματικά.

Άκουσαν τον Πατέρα να λέει: «Οὗτος ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε», Δηλαδή Αυτός είναι ο Υιός Μου ο Αγαπητός που τον έστειλα να σώσει τον κόσμο, Αυτόν να ακούτε.

Όπως μας λέγει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης επέλεξε τους τρεις αυτούς μαθητές ως προκρίτους και υπερέχοντες αλλά και για ξεχωριστούς λόγους τον καθένα: τον Πέτρο γιατί αγαπούσε πολύ το Χριστό, τον Ιωάννη γιατί ο Κύριος του είχε μεγάλη αγάπη, και τον Ιάκωβο επειδή θα θανατωνόταν κι αυτός σύντομα  από τους Ιουδαίους όπως ο Κύριος.  Έφερε  και τον Μωυσή και τον Ηλία για να διορθώσει τις λανθασμένες πεποιθήσεις που πολλοί είχαν για τον Κύριο. Διότι πίστευαν ότι είναι ο Ηλίας, άλλοι ότι είναι ο Ιερεμίας, για αυτό παρέστησε στο Θαβώρ τους δύο πρώτους και κορυφαίου Προφήτες για να γνωρίσουν οι μαθητές αλλά και δια μέσου αυτών όλος ο κόσμος τη διαφορά του Κυρίου με τους Προφήτες.

Άλλα  και για να μάθουν ότι ο Κύριος έχει την εξουσία της ζωής και του θανάτου για έφερε από τους κεκοιμημένους τον Μωυσή, από δε τους ζωντανούς τον Ηλία, διότι ο Ηλίας δεν πέθανε σωματικώς αναλήφθηκε.

Ο σκοπός της Μεταμόρφωσης του Κυρίου,που έγινε σαράντα ημέρες πριν ξεκινήσουν τα Πάθη Του, ήταν να κάνει τους μαθητές Του να πιστέψουν ακόμα περισσότερο σε Αυτόν για να μην ολιγοπιστίσουν την ώρα που θα Τον βλέπουν, γυμνό και καταματωμένο να πεθαίνει στο σταυρό για την σωτηρία του κόσμου, να μην δειλιάσουν, αλλά να καταλάβουν πως το Πάθος Του ήταν προδιαγεγραμμένο προ πάντων των αιώνων  και το υπέφερε εκούσια και όχι από αδυναμία, αφού είναι ο Παντοδύναμος Υιός και Λόγος του Θεού ο οποίος από αγάπη θα θυσιαζόταν για να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας.

Στα τροπάρια της Εκκλησίας φαίνεται αυτή η αλήθεια. Σε ένα ψάλλουμε: “Πρό του τιμίου σταυρού σου και του πάθους, λαβών ούς προέκρινας των ιερών μαθητών προς το Θαβώριον Δέσποτα, ανήλθες όρος”. Και στο Κοντάκιο της εορτής λέγεται: “…ίνα όταν σε ίδωσιν σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον τω δε κόσμω κηρύξωσιν ότι συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απαύγασμα”.

Μπορούμε να απαλλασσόμαστε από κύστες στις ωοθήκες, ενεργοποιώντας ρεφλεξολογικά τις ωοθήκες και ξεμπλοκάροντας τον μεσημβρινό σπλήνας πάγκρεας. 5ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ  κυρίως από το βιβλίο μου «Μια Ζωή Γεμάτη Φως», «Η Πηγή των Πάντων».  αλλά και το νέο μου βιβλίο «Ο Δρόμος προς τη Θέωση».

Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τέσσερα  βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως» και η «Πηγή των Πάντων» σας τα στέλνω με  μεγάλη έκπτωση  και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766.

Και στα τέσσερα  βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Είμαι πάντα δίπλα σας για να απελευθερωθούμε από όλα τα προβλήματα μας, να πετάξουμε από υγεία και χαρά και να οδηγηθούμε στο φως.

Με άπειρη, εν Χριστώ αγάπη

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Ερευνητής

Τηλέφωνα: 6977349766, 6909193329, Ιστοσελίδα: www.afotopoulos.gr, email: 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Facebook: Alexios Fotopoulos, Αλέξιος Φωτόπουλος, Alexis Fotopoulos.

Ομάδες Facebook: «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», «Μπορούμε όλοι να αυτοθεραπευτούμε και να οδηγηθούμε στο Φως», «Ζωή Γεμάτη Φως» και «Η Πηγή των Πάντων».

 

metamorfosi-sotiros
afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας