Ο Χριστός ειναι ο Σωτήρας μας, ήλθε να μας δώσει την αθανασία, την Βασιλεία των Ουρανών, τη θέωση.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

4876677637 5ac2376e6f b Ο Ιησούς Χριστός ζητά σήμερα από μας να έλθει στην καρδιά μας, ζητάει να του δώσουμε  τις αμαρτίες μας για να τις  συγχωρήσει, περιμένει από μας την απόφασή μας να αρχίσουμε μια νέα ζωή.

Ο Χριστός περιμένει να αρχίσουμε ένα πιο εντατικό αγώνα, για να Τον έχουμε κατοικούντα μέσα στις καρδιές μας. Αυτός ο οποίος έχει το Χριστό μέσα του έχει ασφάλεια, έχει ειρήνη, έχει βεβαιότητα, είναι ήδη μπολιασμένος μέσα  στον Θεό και μέσα στην αιωνιότητα του Θεού.

    Ο Χριστός για να συγχωρεθεί μαζί μας, να χωρέσει μαζί μας δέχθηκε να σταυρωθεί, τόσο πολύ μας αγάπησε, ήθελε να χωρέσει μαζί μας, κι ας είχαμε εμείς τόσο βάρβαρα αρνητικά συναισθήματα και θέλαμε να τον σταυρώσουμε, ήθελε να μας σώσει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αγάπη. Αγάπη για το Χριστό είναι να θυσιάζεσαι για τους φίλους σου, να έχεις τέτοια αγάπη που θυσιάζεσαι για να τους δείξεις πώς να αγαπάνε και μόνο με την αγάπη θα κερδίσουν τη θέωση, την ένωση με τον Δημιουργό: «αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ, ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν». 

     Όποιος αγαπά τον Θεό πρέπει να αγαπά τον Χριστό εξυπακούεται ότι πρέπει να αγαπά τον συνάνθρωπό του και αυτό όχι μόνο μας  το λέει ο Κύριος αλλά μας το δίδει και εντολή: «Ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ». 

Ο αείμνηστος  Αρχιμανδρίτης Γεώργιο Καψάνης μας λέγει ότι η καρδία του ανθρώπου που θα κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, έχει ανώτερη  Χάρη κι από το σπήλαιο της Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο Χριστός, αυτό κατόρθωσαν οι Άγιοι να γίνουν μόνιμη κατοικία του Κυρίου, για αυτό  τα λείψανα τους σκορπούν αιώνια Χάρη.

Κάθε ημέρα πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο και Δημιουργό μας να μας συγχωρήσει, γιατί τον πικραίνουμε και δεν έχουμε το φιλότιμο, τον πόθο, την ευγνωμοσύνη να αγωνιστούμε όπως πρέπει να ανταποκριθούμε στη δική Του μεγάλη, απέραντη αγάπη, δυστυχώς εμείς ζούμε μέσα στην φιλαυτία και τον εγωισμό μας.

Ο Ιησούς Χριστός ζητά σήμερα από μας να έλθει στην καρδιά μας, ζητάει να του δώσουμε  τις αμαρτίες μας για να τις  συγχωρήσει, περιμένει από μας την απόφασή μας να αρχίσουμε μια νέα ζωή. Ο Χριστός περιμένει να αρχίσουμε ένα πιο εντατικό αγώνα, για να Τον έχουμε κατοικούντα μέσα στις καρδιές μας. Αυτός ο οποίος έχει το Χριστό μέσα του έχει ασφάλεια, έχει ειρήνη, έχει βεβαιότητα, είναι ήδη μπολιασμένος μέσα  στον Θεό και μέσα στην αιωνιότητα του Θεού.

Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα Του και Αυτός μέσα στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει μέσα στην αγάπη μένει μέσα στο Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του. 

    Ο Χριστός για να συγχωρεθεί μαζί μας, να χωρέσει μαζί μας δέχθηκε να σταυρωθεί, τόσο πολύ μας αγάπησε, ήθελε να χωρέσει μαζί μας, κι ας είχαμε εμείς τόσο βάρβαρα αρνητικά συναισθήματα και θέλαμε να τον σταυρώσουμε, ήθελε να μας σώσει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αγάπη.

    Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων η ανθρώπινη φύση είχε αλλοιωθεί, μεταλλαχθεί μέσα στην αμαρτία, η σχέση της με το Θεό είχε οριστικά διακοπεί. Θα χρειαζόταν μία νέα «ρίζα», ένα νέο «αμόλυντο κεντράδι, μπόλι» για μπορέσει η ανθρώπινη φύση να ξεφύγει από την αιώνια φθορά, από τον θάνατο που είχε μόνη της αυτοκαταδικαστεί. Χρειαζόταν λοιπόν ένας νέος Αδάμ, προερχόμενος από το Θεό και ενσαρκωμένος από τα πιο Άγια και αμόλυντα σπλάχνα ανθρώπου που υπήρχε στη γη κι αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός που ενσαρκώθηκε δια Πνεύματος Αγίου του Θεού και Μαρίας της Παρθένου, η οποία ήταν είναι και θα είναι ο πιο αμόλυντος, άγιος και καθαρός άνθρωπος που πάτησε στη γη μετά τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

    Τον κόσμο τον έπλασε ο Πατέρας δια του Υιού εν Πνεύματι Αγίω, το Πρωτότυπο του ανθρώπου είναι το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πριν την ενανθρώπιση δεν υπήρχε Χριστός, κατά την ενανθρώπιση η θεία Φύση έχρισε την ανθρώπινη φύση και ονομάστηκε Χριστός.

    Ο Μέγας Αθανάσιος  φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, μάς εξηγεί γιατί ενανθρωπίστηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού: Όλο το μυστικό ήταν να νικηθεί ο θάνατος που υπάρχει μέσα μας, να βρούμε το αντίδοτο να νικήσουμε το θάνατο και αυτό έγινε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Θεός μετά την πτώση των πρωτοπλάστων λάβαμε «δερμάτινους χιτώνες» που σημαίνει λάβαμε θνητότητα και φθαρτότητα, απομακρυσμένη από το Θεό που είναι η ζωή λάβαμε τον θάνατο. Ο Χριστός ήλθε και πήρε την ανθρώπινη σάρκα χωρίς να έχει την παραμικρή αμαρτία, προσλαμβάνει το κτιστό ενώ ήταν αθάνατος, προσέλαβε το θνητό σώμα, προσλαμβάνει το θάνατο, έτσι κατόρθωσε να τον νικήσει γιατί είχε  μέσα την άκτιστη, την αθάνατη φύση.

Άρα ο  Χριστός ενσαρκώθηκε για να νικήσει το θάνατο και να μας δώσει το εμβόλιο και το φάρμακο της αθανασίας. Με το Βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία που μας έδωσε, μας έδωσε το αντίδοτο για να νικήσουμε το θάνατο, ο άνθρωπος κοινωνώντας το Χριστό νικά τον θάνατο. Ο θάνατος τώρα δεν μας απειλεί, ίσια ίσια είναι η γέφυρα για την αθανασία, είναι η διαδικασία που ερχόμαστε κοντά στο Χριστό, στην πλήρη αγάπη, μακαριότητα, πληρότητα και γαλήνη.

    Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας λέγει ότι όλος ο κόσμος δημιουργήθηκε για να γεννηθεί η Παναγία και να γεννήσει το Χριστό, ο Οποίος κατόρθωσε με το άκτιστο που ήταν να μας ελευθερώσει από το κτιστό. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ενσαρκώθηκε από την Παναγία και μας ελευθέρωσε από την σκλαβιά του θανάτου, του χωροχρόνο. Εμείς με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα μπολιαζόμαστε με την αθανασία του Χριστού, και λαμβάνουμε το φάρμακο της αθανασίας που είναι το Αναστημένο Σώμα και Αίμα του Χριστού.  

    Ο Υιός και Λόγος του Θεού, με τη βούληση του Πατέρα και τη συνεργεία του Άγιου Πνεύματος, έχρισε την ανθρώπινη φύση, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και για αυτό ονομάστηκε Χριστός. Ο Υιός και Λόγο του Θεού ενσαρκώθηκε  με σκοπό να καταργήσει το θάνατο, την φθορά και να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της επανένωσης με το Θεό, τη θέωση.

Η σάρκωση του Λόγου εξασφάλισε στον άνθρωπο που Τον ακολουθεί  την θέωση και την απέραντη πληρότητα της ατέρμονης θέας του Θεού. Ο σαρκωθείς Λόγος του Θεού με το δικό Του θάνατο και την ανάστασή Του κατήργησε το θάνατο.  Όλα αυτά δεν είναι δικές μου απόψεις, αλλά πραγματικότητα που εδόθη με φώτιση στους Πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως του Μεγάλου Αθανασίου.

    Χωρίς το Χριστό δεν έχουμε Αιώνια Ζωή, είναι ξεκάθαρο, χωρίς το μπόλιασμα με το άκτιστο του Χριστού, χωρίς την μετάνοια, το άκτιστο, αθάνατο Σώμα και Αίμα Του δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την φθορά, το θάνατο, να περάσουμε από το κτιστό, το φθαρτό στο άκτιστο, το άφθαρτο.

    Όλος ο κόσμος πλάστηκε από το  Θεό Πατέρα δια του Θεού Λόγου με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος Πνεύματι Αγίω. Το Πρωτότυπο του ανθρώπου είναι το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Μετά την πτώση του Αδάμ η ανθρώπινη φύση είχε διασπαστεί, είχε διαστραφεί τόσο πολύ που έπρεπε να μπολιαστεί από το Πρότυπό του.

    Ο θάνατος που εισήλθε μέσα στον άνθρωπο έπρεπε να καταπατηθεί. Ήλθε το άκτιστο με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Θεός Λόγος και μπολιάστηκε με το θνητό για να αναστηθεί, να νικήσει το θάνατο και να μας δώσει κι εμάς τη δυνατότητα να νικήσουμε το θάνατο. Ο Άγιος Αθανάσιος μας ξεκαθάρισε ότι ο Ιησούς Χριστός ενσαρκώθηκε για να νικήσει το θάνατο φορώντας το δερμάτινο χιτώνα μας. 

      Ο Υιός και Λόγος του Θεού  σαρκώθηκε στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και αφού σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας, αναστήθηκε νικώντας τον θάνατο και έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους απογόνους του Αδάμ τη δυνατότητα για Ζωή Αιώνια.

     Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί εκ νεκρών η πίστη μας δεν θα είχε νόημα, διότι θα χανόταν η ελπίδα της Αιώνιας Ζωής. Ο Χριστός όμως νίκησε το θάνατο και μας δίνει την αθανασία σε όλους μας: «Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, άρα είναι κενό και το κήρυγμά μας, κενή και η πίστη σας. Γιατί, επειδή μέσω ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, και μέσω ανθρώπου ήρθε η ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ακριβώς στον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και στο Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν» (Απόστολος Παύλος, Κορινθίους Α΄).

    Τι μας προσέφερε ο Κύριος; Μας συμφιλίωσε με τον Θεό, για να μπορούμε να έχουμε δικαίωμα εις την Ουράνιο Βασιλεία Του, διάμεσου του σώματος της σαρκός Του, διάμεσου του θανάτου:

   «Κι εσάς, που ήσασταν κάποτε απαλλοτριωμένοι, και εχθροί στη διάνοια με τα πονηρά έργα. τώρα, όμως, σας συμφιλίωσε προς τον εαυτό Του, διαμέσου του σώματος της σάρκας Του, διαμέσου του θανάτου Του, για να σας παραστήσει μπροστά του αγίους και χωρίς ψεγάδι και χωρίς κατηγορία. Αν βέβαια επιμένετε στην πίστη, θεμελιωμένοι και στερεοί, και χωρίς να μετακινείστε από την ελπίδα του Ευαγγελίου, που ακούσατε, αυτό που κηρύχθηκε σε ολόκληρη την κτίση, που είναι κάτω από τον ουρανό. για το οποίο εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης» (Απόστολος Παύλος, Κολοσσαείς).

    Όπως μας λέει παραπάνω ο Απόστολος Παύλος ο άνθρωπος δεν μπορούσε μόνος του να ξεπεράσει την κτιστή πραγματικότητα στην οποία είχε εκπέσει, δεν μπορούσε μόνος του να έλθει σε κοινωνία με το Θεό, για αυτό ο Θεός Λόγος που δημιούργησε τον άνθρωπο, αποφάσισε να γίνει άνθρωπος, κρατώντας πάντα και τη Θεϊκή Του φύση για να μας σώσει, να μας ενώσει με το Δημιουργό.

    Δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε αν ο Χριστός δεν είχε και τις δύο φύσεις και την Θεϊκή και την ανθρώπινη. Διότι αν ο Χριστός ήταν κτίσμα κι όχι Υιός του Θεού, να προέρχεται από το άκτιστο, εκτός χωροχρόνου, δεν θα μπορούσε να μας σώσει, κανένας από το κτιστό αν δεν ενωθεί με το άκτιστο δεν σώζεται. Αν ο Χριστός δεν είχε γίνει αληθινός Θεάνθρωπος πως θα μπορούσε να πάρει την φθαρτή μας σάρκα και να την ανυψώσει στους Ουρανούς; Αν δεν είχε λάβει την ανθρώπινη σάρκα και δεν είχε νικήσει το θάνατο, τον Άδη, πώς εμείς θα  ξεπερνούσαμε το θάνατο; Αφού είμαστε όλοι κτίσματα πώς θα κερδίζαμε την Αιώνια Ζωή;

   «Δεν υπήρχε κανένα κέρδος για μας τους ανθρώπους, εάν ούτε ο Λόγος ήταν από τη φύση Του αληθινός Υιός του Θεού, ούτε αν η σάρκα την οποία προσέλαβε δεν ήταν αληθινή. Διότι αν ενώ ήταν κτίσμα, έγινε έπειτα άνθρωπος, θα έμενε όπως ήταν άνθρωπος, χωρίς να μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Διότι πως ήταν δυνατό αφού είναι δημιούργημα να ενωθεί από τον Κτίστη από ένα άλλο δημιούργημα; Χρειάστηκε ο Λόγος του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, Αυτός ήταν αρμόδιος να ξανακτίσει τα πάντα και να πάθει υπέρ πάντων και να μεσιτεύσει προς τον Πατέρα υπέρ όλων» (Μέγας Αθανάσιος).

    Ο Χριστός μας μπολιάζει με την αθανασία Του με το Βάπτισμα και μας τρέφει συνεχώς με το Αναστημένο Σώμα και Αίμα Του με το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, έτσι ώστε ακολουθώντας τις εντολές Του και όντας ενεργά μέλη της Εκκλησίας του κερδίσουμε την θέωση, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του και να βιώνουμε την μακαριότητα και την αγάπη, δοξολογώντας τον Δημιουργό μας, προορισμό για τον οποίο έχουμε πλαστεί.

     Μακριά από το Χριστό δεν υπάρχει ζωή, ούτε στη γη, ούτε εκτός χωροχρόνου: «ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται».

    Ο φωτισμένος άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος μας εξηγεί τον τρόπο της σωτηρίας μας από τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό: «Ο Υιός και Λόγος του Θεού θέλησε να αναστήσει, αυτόν τον οποίο ο Ίδιος έπλασε με τα ίδια του τα αόρατα χέρια κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Του, ο οποίος εξέπεσε, όχι διαμέσου κάποιου άλλου, αλλά δια του Εαυτού Του, για να τιμήσει και να δοξάσει το γένος των ανθρώπων, έγινε άνθρωπος όμοιος με εμάς κατά τα πάντα, εκτός από την αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός έδειξε απέραντη φιλανθρωπία και αγαθότητα, διότι αντί να μας τιμωρήσει αιωνίως για την παρακοή μας, καταδέχθηκε και έγινε άνθρωπος φθαρτός και θνητός, Αυτός που είναι άφθαρτος και αθάνατος».

     Ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως θα κερδίσουμε το Χριστό: «Πιστός είναι ο Λόγος, επειδή, αν πεθάναμε μαζί Του, θα ζήσουμε και μαζί Του, αν υπομένουμε, θα βασιλεύσουμε και μαζί Του, αν Τον αρνούμαστε, κι Εκείνος θα μας αρνηθεί, αν απιστούμε, Εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί».

   Το Ευαγγέλιο μας ξεκαθαρίζει ότι μόνο με την απόλυτη πίστη στο Χριστό θα φθάσουμε στη θέωση: «ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι».

    Ο Θεός έστειλε το Χριστό για να μας ελευθερώσει από την ύλη, τον θάνατο και να μας κάνει κατά Χάρη θεούς, ανθρώπους του Πνεύματος:

    «Δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό. Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή, το αδύνατο στον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της σάρκας, ο Θεός, στέλνοντας τον δικό Του Υιό με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, και σε σχέση με την αμαρτία, κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα, για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη τού νόμου, σε μας, που δεν περπατάμε σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα» (Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους).           

Είναι απλό και ξεκάθαρο αθανασία έχουν μόνο αυτοί που αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον Χριστό σαν Υιό του Θεού: «αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν». 

    Ο Χριστός μας υποσχέθηκε την Βασιλεία των Ουρανών, την θέωση, σε  όσους Τον ακολουθήσουν και μάλιστα αυτό το ζήτησε από τον Πατέρα Θεό, ζήτησε να συμμετέχουν στην ουράνια αγάπη, την άπειρη αγαλλίαση, πληρότητα που νοιώθουμε όταν αντιλαμβανόμαστε την Ενότητα τω Πάντων, Ενότητα που υπάρχει στην Αγία Τρωάδα, αυτή που είναι η Πηγή της αγάπης η Πηγή της Ενότητας των Πάντων: «Πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου». 

    Την Αιώνια Ζωή την κερδίζουμε ξεκινώντας με το Βάπτισμα, όπου σε ενδυόμαστε τον Χριστό και κλείνουμε συμβόλαιο με το Θεό ότι ακολουθώντας το Θέλημα Του θα κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών που μας υποσχέθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, αυτό μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην Α΄ επιστολή του: «Του οποίου το αντίτυπο, το βάφτισμα, σώζει τώρα κι εσάς, όχι πως είναι αποβολή του ρύπου της σάρκας, αλλά δέσμευση συμβολαίου στο Θεό μιας συνείδησης αγαθής, μέσω της Ανάστασης του Ιησού Χριστού,  ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, αφού πορεύτηκε στον ουρανό και υποτάχτηκαν σ’ αυτόν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις». 

    Την Αιώνια Ζωή θα κερδίσουμε αν ομολογούμε δημόσια τον Κύριο: «Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ». 

     Το ανθρώπινο σώμα Χάρη στον σαρκωθέντα Χριστό βρίσκεται στους Ουρανούς εκ δεξιών του Πατρός. Ο διάβολος βέβαια δεν μπορεί να ανεχθεί το ανθρώπινο αυτό σαρκίο, να είναι εκ δεξιών του Πατρός, και τους ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα στη θέωση, ενώ αυτός δεν κατάφερε να φθάσει στη θέωση, γιατί επιδίωξε την αυτοθέωση. Για αυτό το λόγο όσοι αποφασίζουν να οδηγηθούν προς τη θέωση θα δεχτούν άπειρους πειρασμούς και διώξεις. Όμως ας γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος, ο δρόμος μετ’ εμποδίων, γιατί μόνο αυτό ο δρόμος είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στην θέωση.

    Σύμφωνα με το Γρηγόριο τον Θεολόγο, μετά την πτώση από τον Παράδεισο ντύθηκε τους «δερμάτινους χιτώνες», την παχύτερη δηλαδή και θνητή σάρκα. Τότε έγινε πλέον θνητός, αλλά από μία άποψη ο θάνατος είναι και ευεργεσία, αφού σταματά την αμαρτία.

    Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα μας, η ενανθρώπηση του Χριστού είχε σκοπό  να αφθαρτοποιήσει τη σάρκα μας και να μας διασώσει το κατ’ εικόνα μας με το Θεό. Μόνο η βεβαιότητα πως ανήκουμε στο Χριστό, καταλήγει ο άγιος  Γρηγόριος, δίνει νόημα στην ύπαρξή μας. Αν απουσιάζει η πίστη στο Χριστό και η ελπίδα της συνάντησης μαζί Του, η ζωή από μόνη της δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Μια ζωή ξεκομμένη  και μακριά  από τον Θεό δεν μας προσφέρει κανένα όφελος, αφού το τέλος της είναι κάτι το αναπόφευκτο.

    Συνεχίζει ό άγιος Γρηγόριος  ότι αν η επίγεια ζωή δεν μας οδηγεί στον Θεό, αυτό σημαίνει πως την ζούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταργείται η έννοιά της. Ζούμε τόσο υλικά, ώστε να είμαστε νεκροί κατά Θεόν, αν και ζούμε βιολογικά.

    Ο Χριστός έχει ένα λογισμό για μας μόνο αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον θεϊκό νου Του, μόνο να μας αγαπά, μόνο να μας συγχωρεί, μόνο να μας περιμένει με μεγάλη χαρά για να μετανοήσουμε να έλθουμε κοντά Του, θέλει όλους σωθήναι κι εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν.

    Κανένας δεν έχει αληθινή χαρά στη ζωή του αν είναι μακριά από τον Θεό, τον Κύριο. Μόνο με την πίστη, την μετάνοια, τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά και την συνεχή επίκληση του ονόματος του Κυρίου, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό», μπορούμε να έλξουμε τον Ιησού Χριστό μέσα μας και να βιώνουμε στην παρούσα ζωή αλλά και στην αιωνιότητα απέραντη γαλήνη, μακαριότητα και χαρά. Τα πάντα εξαρτώνται από τον Κύριο, Αυτός δημιούργησε και συντηρεί τα πάντα.

         Συμπέρασμα: Ο Ιησούς Χριστός ήλθε προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτό τον τρόπο ενώθηκε το άκτιστο με το κτιστό, έτσι μπόρεσε να νίκησε το θάνατο διότι ενώ είχε προσλάβει το θνητό και φθαρτό σώμα, Αυτός όμως ήταν αναμάρτητος, αλλά και προερχόταν από το άκτιστο, έτσι μπορούσε να νικήσει το θάνατο. Ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών και μας έδωσε σαν αντίδοτο για τη φθορά,  το Αναστημένο Σώμα και Αίμα Του με το οποίο εμείς τρεφόμαστε και κερδίζουμε την αθανασία..

    Όταν ο άνθρωπος παράκουσε την εντολή του Θεού, έχασε την άφθαρτη φύση και απόκτησε θνητότητα και φθαρτότητα. Ο άνθρωπος στο χωροχρόνο στην φθαρτή φύση που εξέλαβε δεν μπορούσε να σωθεί. Μόνο δια του Χριστού που ήλθε από το άκτιστο μπόρεσε να σωθεί.

    Η εν Χριστώ σωτηρία είναι ο δρόμος του Θεού του Ζώντος  για την θέωση του ανθρώπου, όλες οι άλλες πρακτικές των άλλων θρησκειών είναι δημιουργήματα των κτιστών ανθρώπων που δεν μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο εκτός της φθοράς του χωροχρόνου. Ο Χριστός είναι μοναδικός, είναι ο Θεάνθρωπος που ενσαρκώθηκε ο Θεός Λόγος για την σωτηρία μας. Στο πρόσωπο του Χριστού η ανθρώπινη φύση αναστήθηκε και θεραπεύτηκε από το θάνατο, ο Χριστός ενδύθηκε την ανθρώπινη σάρκα, για να συναντήσει το θάνατο και να μας απαλλάξει από αυτόν. Στο πρόσωπο του Χρίστου κατέστηκε δυνατή η τέλεια κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους, η αληθινή υιοθεσία μας.

 Ο Λόγος του Χριστού είναι και Λόγος του Πατέρα  και έχει άπειρη δυναμη και ενέργεια 

«Κάθε λόγος του Χριστού είναι γεμάτος Θεό, γι’ αυτό όταν εισέρχεται στη ψυχή τού ανθρώπου, την καθαρίζει από κάθε ρύπο. Από κάθε του λόγο βγαίνει δύναμη, η οποία καθαρίζει από την αμαρτία. Γι’ αυτό ο Σωτήρας στο Μυστικό Δείπνο είπε στους πάντα παρόντες ακροατές του, στους μαθητές του, τούς λόγους εκείνους: «ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν».

»Κάθε λόγος του Σωτήρα είναι γεμάτος αλήθεια και όταν εισέλθει στη ψυχή την αγιάζει σ’ όλη την αιωνιότητα. Γι’ αυτό ο Σωτήρας απευθύνει τη προσευχή του, προς τον ουράνιο Πατέρα του: «Πάτερ ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι». Δεν δέχεσαι το λόγο του Χριστού σαν λόγο του Θεού, σαν λόγο αληθείας; Αυτό είναι ψέμα και ο πατέρας του ψέματος που βρίσκεται μέσα σου, επαναστατεί κατ’ αυτής της αλήθειας. Σε κάθε λόγο του Σωτήρα υπάρχουν πολλές υπερφυσικές αλήθειες και ευλογίες. Και αυτό είναι που χαριτώνει τη ψυχή του ανθρώπου, όταν ο λόγος του Χριστού την επισκεφθεί. Σαν ζώσα χαροποιός δύναμη, ο λόγος του Θεού ενεργεί θαυματουργικά και ζωοδοτικά, όταν ο άνθρωπος τον ακούει και τον δέχεται με πίστη.

»Σε όλα αυτά το βασικό, το βασικότερο, είναι η πίστη και το αίσθημα αγάπης προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί με τη θαλπωρή αυτού του αισθήματος ανοίγεται το μυστήριο κάθε λόγου του Θεού, όπως με τη θαλπωρή των ακτίδων του ήλιου ανοίγει ο κάλυκας του εύοσμου λουλουδιού» (άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς).

Συμπέρασμα: Ο Ουράνιος Πατέρας  βλέποντας την τέλεια αναστροφή και θυσία του Χριστού αναγνώρισε στο Πρόσωπο Του τον άνθρωπο, όπως τον είχε σκεφθεί  «προ χρόνων αιωνίων» (άγιος Σωφρόνιος Ζαχάρωφ).

   Όσο όμως πλησιάζουμε και κοινωνούμε με τον Αναστάντα Κύριο, αισθανόμαστε ότι ο θάνατος δεν μας εξουσιάζει. Η δύναμη του Αναστάντα ζωοποιεί τα μέλη μας περνά μέχρι τα οστά μας, μας δίνει ειρήνη, Χάρη και ελευθερία από τον Θάνατο. Ντυνόμαστε κι εμείς την δική Του ευπρέπεια και λαμπρότητα.

   Κάθε λόγος του Σωτήρα είναι γεμάτος αλήθεια και όταν εισέλθει στη ψυχή την αγιάζει σ’ όλη την αιωνιότητα. Σαν ζώσα χαροποιός δύναμη, ο λόγος του Θεού ενεργεί θαυματουργικά και ζωοδοτικά, όταν ο άνθρωπος τον ακούει και τον δέχεται με πίστη. Κάθε λόγος του Χριστού είναι γεμάτος Θεό, γι’ αυτό όταν εισέρχεται στη ψυχή τού ανθρώπου, την καθαρίζει από κάθε ρύπο.

Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα Του και Αυτός μέσα στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει μέσα στην αγάπη μένει μέσα στο Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του.   Ο Χριστός για να συγχωρεθεί μαζί μας, να χωρέσει μαζί μας δέχθηκε να σταυρωθεί, τόσο πολύ μας αγάπησε, ήθελε να χωρέσει μαζί μας, κι ας είχαμε εμείς τόσο βάρβαρα αρνητικά συναισθήματα και θέλαμε να τον σταυρώσουμε, ήθελε να μας σώσει, να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αγάπη.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΑ  από το βιβλίο μου «Η Πηγή των Πάντων», αλλά κυρίως  από το τέταρτο μου βιβλίο που θα εκδοθεί το 2019.

Είναι σημαντικό για όλους όμως να αποκτήσετε και τα τρία βιβλία για να αλλάξετε την ζωή σας και να πετάξετε από υγεία και χαρά όπως έκανα εγώ, για αυτό αν παραγγείλετε και τα τρία βιβλία μου «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», στο «Μια Ζωή Γεμάτη Φως» και η «Πηγή των Πάντων» σας τα στέλνω με  μεγάλη έκπτωση  και χωρίς να σας χρεώνω έξοδα αποστολής. Αν θέλετε να παραγγείλετε δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα την διεύθυνση και το κινητό σας ή να τηλεφωνήσετε στο 6977349766.

Και στα τρία βιβλία υπάρχουν cd, που σας βοηθούν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητο σας, να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας. Επίσης στα βιβλία και στα σεμινάρια μου αυτά υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αυτοθεραπευτείτε σε ενεργειακό επίπεδο και στη συνέχεια σε σωματικό επίπεδο από προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, στη μέση, στον αυχένα, στα γόνατα, στο ισχίο, στο στομάχι, στη χολή, αυτοάνοσα νοσήματα, συχνοουρίας, προβλήματα σπαστικής κολίτιδας ή δυσκοιλιότητας, ιγμορίτιδας, ροχαλητού, πρόβλημα καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διακοπή περιόδου, αρρυθμία, ταχυκαρδία, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, δύσπνοιες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα στη χολή, χοληστερίνη.(βέβαια για οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε θα απευθύνεστε πρώτα στο γιατρό σας, ενώ παράλληλα σε πνευματικό, νοητικό και ενεργειακό επίπεδο θα απαλλάσσεστε από τις συνθήκες που σας οδήγησαν στην ασθένεια και θα αυτοθεραπεύστε).

Είμαι πάντα δίπλα σας για να απελευθερωθούμε από όλα τα προβλήματα μας, να πετάξουμε από υγεία και χαρά και να οδηγηθούμε στο φως.

Με άπειρη, εν Χριστώ αγάπη

Αλέξης Φωτόπουλος

Συγγραφέας – Εναλλακτικός Θεραπευτής

Τηλέφωνα: 6977349766, 6909193329, Ιστοσελίδα: www.afotopoulos.gr, email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Facebook: Alexios Fotopoulos, Αλέξιος Φωτόπουλος, Alexis Fotopoulos.

Ομάδες Facebook: «Έτσι Γίνεται το Θαύμα», «Μπορούμε όλοι να αυτοθεραπευτούμε και να οδηγηθούμε στο Φως», «Ζωή Γεμάτη Φως» και «Η Πηγή των Πάντων».

afotopoulos

afotopoulos

Leave a Reply

Σχετικά με το Κύριο Αλέξη Φωτόπουλο

Ο Αλέξης Φωτόπουλος γεννήθηκε στο Στενό Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 

Περισσότερα

Προτεινόμενα

Ακολουθήστε μας