Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας συλλέγει, προστατεύει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να παρέχει στον ιστότοπο του afotopoulos.gr και σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών και τον τρόπο πρόσβασης και ενημέρωσης αυτών των πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές των εταιρειών που δεν είμαστε ιδιοκτήτες ή δεν ελέγχουμε, ούτε για τα άτομα που δεν απασχολούνται ή δεν διαχειρίζονται.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που μας παρέχετε εν γνώσει όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, συμπληρώστε τυχόν ηλεκτρονικές φόρμες στον Ιστότοπο. Όταν απαιτείται, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά τότε μπορεί να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Οι χρήστες που είναι σίγουροι για τις πληροφορίες που είναι υποχρεωτικές είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τις προτιμήσεις γλώσσας ή την ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προτού φτάσετε στον ιστότοπό μας, τις σελίδες της τοποθεσίας μας που επισκέπτεστε, τις σελίδες, τις πληροφορίες που αναζητάτε στον ιστότοπό μας, τους χρόνους και τις ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να προσθέσετε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Οι πληροφορίες που μπορείτε να δείτε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε ενδέχεται να αλλάξουν καθώς αλλάζει η ιστοσελίδα ή οι υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν ενημερώνετε τις πληροφορίες, μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των μη αναθεωρημένων πληροφοριών στα αρχεία μας. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να παραμείνουν στις προσωπικές μας εγγραφές μετά τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών από τον λογαριασμό σας. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως απαραίτητες για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχόν συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται από ή ενσωματώνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφού την ενημερώσετε ή τη διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας αναγνώριζε προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά στοιχεία θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Χρήση και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών

Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας και να απαντήσουμε σε ερωτήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας. στείλτε ενημερωτικά δελτία να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιήσεων, όπως υπενθυμίσεις κωδικού πρόσβασης, ενημερώσεις κ.λπ. να εκτελέσετε και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κακοποίησης και για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται κατά άλλο τρόπο με τέτοιο τρόπο ώστε να εντοπίζουν οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη του συστήματος.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες έως ότου αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή (με την εξαίρεση), χωρίς να χρειάζεται να βασιστείτε στη συναίνεση ή σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω νομικές βάσεις παρακάτω. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. (ii) Η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με εσάς ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις της. (iii) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεισθε. (iv) Η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. (v) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο. Εν πάση περιπτώσει, θα χαρούμε να διευκρινίσουμε την ειδική νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης.

Μεταφορά και αποθήκευση πληροφοριών

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά και την αποθήκευση των πληροφοριών σας σε χώρα διαφορετική από τη δική σας. Έχετε το δικαίωμα να μάθετε για τη νομική βάση των μεταφορών πληροφοριών σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό διεπόμενο από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως τον ΟΗΕ, και σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται από μας